Thứ tư, 23/09/2015 - 07:43

Từ 1/10: Bảo hiểm xã hội VN bãi bỏ 11 thành phần hồ sơ BHYT, BHXH

Dân trí

Quyết định 919/QĐ-BHXH do Bảo hiểm xã hội VN ban hành sẽ bãi bỏ 11 thành phần hồ sơ liên quan tới việc giải quyết hưởng BHXH, BHYT. Mục đích giúp đơn giản hóa các thủ tục hành chính cho người dân, doanh nghiệp khi tham gia thủ tục BHXH, BHYT. Quyết định có hiệu lực từ 1/10.

Người dân đỡ phiền hà hơn khi 11 thành phần hồ sơ BHXH, BHYT được bãi bỏ.
Người dân đỡ phiền hà hơn khi 11 thành phần hồ sơ BHXH, BHYT được bãi bỏ.

Quyết định 919/QĐ-BHXH chỉnh sửa 11 thành phần hồ sơ thuộc 3 Quyết định trước đây do BHXH VN ban hành.

- Thủ tục hồ sơ, quy trình giải quyết chế độ BHXH: Quyết định 919/QĐ-BHXH bãi bỏ 3 thành phần hồ sơ trong 01/QĐ-BHXH ngày 03/01/2014 của BHXH VN ban hành trước đó.

Cụ thể:  Quyết định cấp có thẩm quyền cử đi học tập, làm việc ở nước ngoài đối với trường hợp ốm đau phải nghỉ việc trong thời gian được cử đi học tập, làm việc ở nước ngoài. Đơn của người cha hoặc người trực tiếp nuôi dưỡng con. Đơn của người lao động nữ sinh con hoặc đơn của người lao động nhận nuôi con nuôi.

- Quy định tổ chức thực hiện BHYT trong khám chữa bệnh: Quyết định 919/QĐ-BHXH bãi bỏ 2 thành phần hồ sơ trong Quyết định số 1399/QĐ-BHXH ngày 22/12/2014 của BHXH VN ban hành trước đó.

Cụ thể: Giấy đề nghị thanh toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh BHYT. Giấy ủy quyền hoặc giấy tờ xác nhận quyền đại diện hợp pháp cho người bệnh đối với người thanh toán hộ.

- Quy định quản lý chi trả các chế độ BHXH: Quyết định 919/QĐ-BHXH bãi bỏ 6 thành phần hồ sơ trong Quyết định 488/QĐ-BHXH do BHXH VN ban hành trước đó.

Cụ thể: Giấy đề nghị truy lĩnh số tiền chưa nhận trong trường hợp người hưởng nhận lương hưu, trợ cấp BHXH hàng tháng sau kỳ chi trả, trước khi BHXH huyện báo số chưa nhận về BHXH tỉnh.  Giấy đề nghị xác nhận chữ ký. Giấy xác nhận đang đi học của nhà trường trong trường hợp người từ đủ 15 tuổi đến đủ 18 tuổi còn đi học nhận trợ cấp tuất hàng tháng. Danh sách xác nhận người hưởng chế độ BHXH hàng tháng qua tài khoản ATM. Giấy xác nhận người hưởng chế độ BHXH hàng tháng qua tài khoản ATM. Giấy đề nghị tạm ứng mai tang phí trong trường hợp người hưởng chế độ BHXH hàng tháng, trợ cấp BHXH một lần chết, thân nhân đề nghị tạm ứng.

Hoàng Mạnh