Thứ ba, 16/02/2016 - 11:52

Từ hôm nay (16/2): Người môi giới bất động sản phải có chứng chỉ hành nghề

Dân trí

Đây là nội dung của Thông tư số 11/2015/TT-BXD của Bộ xây dựng về quy định hành nghề môi giới bất động sản. Thông tư 11/2015/TT-BXD cũng hướng dẫn thủ tục bồi dưỡng, dự thi sát hạch và nhận chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản.

Từ hôm nay (16/2): Người môi giới bất động sản phải có chứng chỉ hành nghề - 1

Theo đó, đối tượng điều chỉnh của Thông tư là các tổ chức, cá nhân hành nghề môi giới bất động sản và quản lý điều hành sàn giao dịch bất động sản; các tổ chức, cá nhân có liên quan đến việc cấp chứng chỉ; đào tạo, bồi dưỡng kiến thức hành nghề môi giới bất động sản và điều hành sàn giao dịch bất động sản; tổ chức, cá nhân kinh doanh dịch vụ môi giới bất động sản, sàn giao dịch bất động sản.

Về nội dung thi cấp chứng chỉ, Thông tư nêu rõ: Người dự thi sát hạch để được cấp chứng chỉ phải thi bắt buộc các nội dung về kiến thức cơ sở (pháp luật liên quan đến kinh doanh bất động sản; thị trường bất động sản; đầu tư bất động sản; phòng chống rửa tiền trong kinh doanh bất động sản) và kiến thức chuyên môn (tổng quan về dịch vụ môi giới bất động sản; quy trình và kỹ năng môi giới bất động sản; giải quyết tình huống trên thực tế).

Thí sinh dự thi phải có đủ các điều kiện: Tốt nghiệp từ THPT trở lên; có năng lực hành vi dân sự đầy đủ, không đang trong tình trạng chấp hành án phạt tù hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự; đã nộp hồ sơ đăng ký dự thi, kinh phí dự thi cho đơn vị tổ chức kỳ thi theo đúng quy định.

Trường hợp thí sinh có chứng chỉ môi giới bất động sản do nước ngoài cấp còn hiệu lực và trường hợp xin cấp lại chứng chỉ do chứng chỉ cũ hết hạn thì chỉ phải thi phần kiến thức cơ sở, không phải thi phần kiến thức chuyên môn.

Bên cạnh đó, Thông tư cũng hướng dẫn Sàn giao dịch bất động sản phải có ít nhất 2 người có chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản. Người quản lý điều hành sàn giao dịch bất động sản phải có chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản.

Chứng chỉ có giá trị sử dụng trên phạm vi cả nước, trong thời hạn 5 năm kể từ ngày được cấp.

Hoàng Mạnh