Thứ năm, 29/12/2016 - 08:48

Từ ngày 1/1/2017: Ngành BHXH triển khai hệ thống “Một cửa điện tử tập trung”

Dân trí

Hệ thống “Một cửa điện tử tập trung” sẽ giúp cơ quan bảo hiểm xã hội cấp tỉnh và cấp huyện có điều kiện quản lý chi tiết đến ngày, giờ việc giải quyết hồ sơ, cảnh báo tình trạng hồ sơ sắp đến hạn, chậm muộn.


Chiều 28/12, Thứ trưởng, Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam Nguyễn Thị Minh đã trực tiếp kiểm tra việc vận hành hệ thống.

Chiều 28/12, Thứ trưởng, Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam Nguyễn Thị Minh đã trực tiếp kiểm tra việc vận hành hệ thống.

Theo ông Lương Anh Tuấn - Vụ trưởng Vụ Pháp chế (BHXH Việt Nam): Hệ thống phần mềm “Một cửa điện tử tập trung” sẽ giúp theo dõi công tác tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả TTHC của ngành BHXH trong phạm vi cả nước. Hệ thống sẽ cung cấp công cụ theo dõi đường đi của hồ sơ, kiểm soát được tiến độ giải quyết hồ sơ của các phòng nghiệp vụ thuộc BHXH tỉnh và BHXH các quận, huyện.

“Qua đó, đảm bảo việc thực hiện thủ tục hành chính tại các địa phương được công khai, minh bạch, chuyên nghiệp, đáp ứng mục tiêu cải cách TTHC mà ngành đề ra” - ông Lương Anh Tuấn cho biết.

Sau quá trình thử nghiệm, đến nay, các BHXH địa phương đã thực hiện kết nối dữ liệu phần mềm quản lý tiếp nhận hồ sơ 2.0. Tại BHXH Việt Nam cũng đã thực hiện xong việc lắp đặt thiết bị hạ tầng CNTT tại Vụ Pháp chế.

Với cơ quan BHXH địa phương, hệ thống “một cửa” sẽ giúp quản lý lượng hồ sơ cần giải quyết, tiến độ giải quyết, tình trạng hồ sơ để có phương án xử lý kịp thời. Qua theo dõi quy trình trên phần mềm, cập nhật được thông tin về tình hình, kết quả tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính tại các phòng, bộ phận nghiệp vụ, qua đó đôn đốc để tránh tình trạng tồn đọng hồ sơ.

Đây là nỗ lực lớn trong việc cải cách thủ tục hành chính, trong điều kiện số đối tượng tham gia các chế độ được BHXH VN kiểm soát và chi trả lớn. Được biết, tới tháng 12/2016, ngành BHXH ước tính giải quyết các chế độ BHXH cho 8,42 triệu lượt người, tăng gần 400.000 lượt người (5,2%) so với năm 2015.

Trước khi áp dụng hệ thống “một cửa điện tử tập trung”, BHXH VN vẫn chỉ đạo các địa phương thực hiện 3 hình thức giao dịch với người lao động và đơn vị sử dụng lao động, gồm: Giao dịch trực tiếp tại cơ quan BHXH; giao dịch qua dịch vụ bưu chính và giao dịch trực tuyến thông qua phần mềm giao dịch điện tử.

Các dữ liệu giải quyết thủ tục hành chính của BHXH các địa phương qua ba kênh giao dịch trên vẫn đang được Vụ Pháp chế thống kê, tổng hợp theo hình thức thủ công. Điều này gây khó khăn trong công tác quản lý, chỉ đạo, theo dõi tiến độ giải quyết hồ sơ và thủ tục hành chính.

Hoàng Mạnh