Thứ ba, 28/04/2020 - 09:16

Tuổi nghỉ hưu mới sẽ bắt đầu áp dụng với lao động sinh năm 1961

Dân trí

Từ năm 2021, Luật Lao động (sửa đổi) sẽ bắt đầu áp dụng với lao động nam sinh từ tháng 1 - 9/1961 nghỉ hưu vào 60 tuổi 3 tháng, lao động nữ sinh từ tháng 1 - 8/1966 sẽ nghỉ hưu vào 55 tuổi 4 tháng…

Tuổi nghỉ hưu mới sẽ bắt đầu áp dụng với lao động sinh năm 1961 - 1

Quy định về điều chỉnh tuổi hưu từ năm 2021.

Đây là một phần nội dung dự thảo tờ trình nghị định quy định về tuổi nghỉ hưu và điều kiện hưởng lương hưu, đang được Bộ LĐ-TB&XH lấy ý kiến góp ý của các bộ, ngành.

Theo đó, dự thảo nhằm làm rõ hơn quy định về tuổi hưu trong các điều kiện bình thường, ở tuổi thấp hơn, ở tuổi cao hơn cũng như các điều kiện hưởng lương hưu.

Tuổi nghỉ hưu trong điều kiện lao động bình thường

Quy định áp dụng cho người lao động trong điều kiện lao động bình thường. Theo đó, kể từ năm 2021, lộ trình mỗi năm sẽ tăng thêm 3 tháng đối với lao động nam cho đến khi đủ 62 tuổi vào năm 2028 và cứ mỗi năm tăng thêm 4 tháng đối với lao động nữ cho đến đủ 60 tuổi vào năm 2035.

Việc quy định tuổi nghỉ hưu đảm bảo nguyên tắc, người lao động nghỉ việc hưởng lương hưu trong cùng một năm thì điều kiện về tuổi hưởng lương hưu là giống nhau.

Như vậy, lao động nam sinh từ tháng 1- 9/1961 sẽ đủ tuổi nghỉ hưu vào năm 2021 và tuổi nghỉ hưu sẽ là 60 tuổi 3 tháng. Đối với lao động nữ sinh từ tháng 1- 8/1966 sẽ đủ tuổi nghỉ hưu vào năm 2021 và tuổi nghỉ hưu sẽ là 55 tuổi 4 tháng…

Nghỉ hưu ở tuổi thấp hơn

Theo quy định tại khoản 3 Điều 169 của Bộ Luật lao động, người lao động bị suy giảm khả năng lao động; làm nghề, công việc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm; làm nghề, công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm; làm việc ở vùng có điều kiện kinh tế-xã hội đặc biệt khó khăn có thể nghỉ hưu ở tuổi thấp hơn nhưng không quá 5 tuổi so với quy định chung tại thời điểm nghỉ hưu, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác.

Do vậy, lộ trình điều chỉnh tuổi nghỉ hưu thấp hơn được quy định chi tiết như với lộ trình điều chỉnh tăng tuổi nghỉ hưu của người lao động trong điều kiện lao động bình thường nhưng thấp hơn 5 tuổi.

Nghỉ hưu ở tuổi cao hơn

Theo nội dung dự thảo, quy định về nghỉ hưu ở tuổi cao hơn đối với cán bộ, công chức hiện được thực hiện theo Nghị định số 53/2015/NĐ-CP ngày 29 tháng 5 năm 2015 của Chính phủ.

Theo đó, việc nghỉ hưu ở tuổi cao hơn đang được áp dụng đối với cán bộ, công chức nữ giữ một số nhóm chức vụ trong các cơ quan Đảng, Quốc hội, các Bộ và Văn phòng Chính phủ; cấp phó của người đứng đầu cơ quan ngang Bộ; người đứng đầu cơ quan thuộc Chính phủ;…

Dự thảo Nghị định sẽ kế thừa Nghị định số 53/2015/NĐ-CP và quy định chi tiết khoản 4 Điều 169 của Bộ luật lao động. Cụ thể sẽ giữ nguyên các đối tượng thuộc diện được nghỉ hưu ở tuổi cao hơn bao gồm cán bộ, công chức nữ giữ 10 nhóm chức vụ, chức danh và những người (cả nam và nữ) được bổ nhiệm chức vụ, chức danh Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao, Kiểm sát viên Viện Kiểm sát nhân dân tối cao.

Do vậy, cùng với lộ trình tăng tuổi nghỉ hưu của người lao động trong điều kiện lao động bình thường thì tuổi nghỉ hưu cao hơn cũng được tăng lên tương ứng, không vượt quá 67 tuổi đối với nam vào năm 2028 và không vượt quá 65 tuổi đối với nữ vào năm 2035.

Nghỉ hưu ở tuổi cao hơn phải có nguyên tắc, điều kiện

Theo dự thảo, việc quyết định nghỉ hưu ở tuổi cao hơn phải bảo đảm các nguyên tắc, điều kiện sau:

- Bảo đảm khách quan, công bằng, công khai và đúng quy định.

- Cơ quan có nhu cầu sử dụng.

- Cá nhân có nguyện vọng, đủ sức khỏe và không đang trong thời gian bị xem xét xử lý kỷ luật, bị điều tra, truy tố, xét xử hoặc thi hành kỷ luật về đảng, chính quyền.

Hoàng Mạnh