Thứ ba, 22/09/2020 - 18:59

Việt Nam hiện có 3 uỷ viên Bộ Chính trị và Chủ tịch Quốc hội là nữ giới

Dân trí

Việt Nam lần đầu tiên có nữ giới tham gia Uỷ viên thường trực của Uỷ ban quốc phòng an ninh của Quốc hội. Tới thời điểm này, Việt Nam có 9/63 nữ bí thư tỉnh, thành uỷ.

Ngày 22/9, tại Hà Nội, Bộ LĐ-TB&XH và Tổ chức Oxfam Việt Nam đã tổ chức Hội thảo thúc đẩy bình đẳng giới trong lĩnh vực chính trị giai đoạn 2021- 2030.

Chương trình được tổ chức nhằm tham vấn rộng rãi các bộ, ngành, đoàn thể Trung ương và địa phương về các chỉ tiêu và giải pháp nhằm thúc đẩy bình đẳng giới trong lĩnh vực chính trị trong dự thảo chiến lược quốc gia về bình đẳng giới giai đoạn năm 2021 - 2030.

Việt Nam hiện có 3 uỷ viên Bộ Chính trị và Chủ tịch Quốc hội là nữ giới - 1

Hội thảo thúc đẩy bình đẳng giới giai đoạn năm 2021 2030 

Nhiều hạn chế

Phát biểu tại hội thảo, bà Trần Bích Loan - Phó Vụ trưởng Vụ Bình đẳng giới (Bộ LĐ-TB&XH) - cho rằng, bình đẳng giới là một quyền con người cơ bản và là thước đo quan trọng để đánh giá mức độ tiến bộ và phát triển của xã hội.

“Việt Nam đã có nhiều nỗ lực trong việc xây dựng các chính sách và khung pháp lý cơ bản về bình đẳng giới nói chung và bình đẳng giới trong lĩnh vực chính trị nói riêng. Từ các chỉ thị, nghị quyết của Đảng cho đến Hiến pháp, các đạo luật và chiến lược quốc gia bình đẳng giới,...”- bà Trần Bích Loan cho biết.

Trong giai đoạn 2011 - 2020, việc xây dựng và triển khai pháp luật, chính sách về bình đẳng giới nói chung và bình đẳng giới trong lĩnh vực chính trị nói riêng. Trong giai đoạn này, nhiều thành tựu nổi bật về bình đẳng giới của Việt Nam đã được cộng đồng quốc tế ghi nhận và đánh giá cao.

Cụ thể, lần đầu tiên Việt Nam có 3 nữ uỷ viên Bộ Chính trị, 1 Chủ tịch Quốc hội là nữ và với tỷ lệ 26,8% nữ đại biểu Quốc hội.

Ngoài ra, Việt Nam lần đầu tiên có nữ giới tham gia Uỷ viên thường trực của Uỷ ban quốc phòng an ninh của Quốc hội. Tới thời điểm này có 9/63 nữ bí thư tỉnh, thành uỷ.

Việt Nam hiện có 3 uỷ viên Bộ Chính trị và Chủ tịch Quốc hội là nữ giới - 2

Bà Trần Bích Loan - Phó vụ trưởng Vụ Bình đẳng giới (Bộ Lao động- Thương binh và Xã hội) phát biểu tại hội thảo.

Tuy nhiên, trong quá trình rà soát tổng kết chiến lược quốc gia về bình đẳng giới giai đoạn 2011 - 2020, Việt Nam vẫn còn một số hạn chế như định kiến giới vẫn còn tồn tại, sự quan tâm của của cấp uỷ, chính quyền một số bộ, ngành, địa phương (nhất là người đứng đầu) chưa đúng mức cho công tác bình đẳng giới.

Bên cạnh đó, hệ thống các chỉ tiêu trong các văn bản được ban hành có sự khác nhau và chỉ tiêu đề ra khá cao (35%) gây nên những khó khăn cho quá trình triển khai thực hiện. Thiếu đồng bộ trong các khâu của công tác cán bộ.

Ngoài ra, công tác kiểm tra thanh tra về tình hình thực hiện pháp luật về bình đẳng giới trong tuyển dụng, đào tạo, bồi dưỡng, giới thiệu, bổ nhiệm cán bộ vẫn còn hạn chế. Chưa có đề tài đối với các cơ quan, tổ chức chưa nghiêm túc thực hiện các nhiệm vụ giải pháp được giao.

Chỉ tiêu giai đoạn năm 2021 - 2030

Trao đổi tại Hội thảo, ông Phạm Quang Tú - Phó Giám đốc Tổ chức Oxfam Việt Nam - cho rằng, năm 2020 là năm cuối cùng thực hiện chiến lược quốc gia về bình đẳng giới giai đoạn 2011 - 2020.

Đặc biệt, năm 2020 cũng là năm bản lề diễn ra Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025, chuẩn bị cho bầu cử đại biểu Quốc hội và hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Việt Nam hiện có 3 uỷ viên Bộ Chính trị và Chủ tịch Quốc hội là nữ giới - 3

Ông Phạm Quang Tú - Phó Giám đốc Tổ chức Oxfam Việt Nam phát biểu tại hội thảo.

“Đây chính là thời điểm quan trọng, có ý nghĩa quyết định đối với việc đúc rút kinh nghiệm từ quá trình thực hiện chiến lược vừa qua và xây dựng chính sách về bình đẳng giới trong giai đoạn 2021 - 2030, đặc biệt trong lĩnh vực chính trị, tham chính” - ông Phạm Quang Tú cho biết.

Cũng theo ông Phạm Quang Tú, việc nghiên cứu xây dựng và tham vấn ý kiến cho đề xuất của mục tiêu về tăng cường bình đẳng giới giai đoạn 2021 - 2030 có ý nghĩa hết sức quan trọng.

Tại hội thảo, các đại biểu đề xuất 3 chỉ tiêu chính cho công tác thúc đẩy bình đẳng giới giai đoạn 2021 - 2030.

Cụ thể, về việc duy trì tỷ lệ nữ tham gia các cấp uỷ Đảng nhiệm kỳ năm 2020 - 2025, công tác bình đẳng giới cần đạt kết quả ít nhất 15% trở lên đối với cấp tỉnh, huyện và 20% trở lên đối với cấp cơ sở; nhiệm kỳ năm 2025 - 2030 đạt 20% trở lên đối với cấp tỉnh, huyện và 25% trở lên đối với cấp cơ sở.

Đồng thời, tỷ lệ nữ đại biểu Quốc hội, nữ đại biểu Quốc hội chuyên trách khoá XV đạt 30% và khoá XVI đạt 35%. Thường trực Hội đồng Dân tộc và các Uỷ ban của Quốc hội có thành viên là nữ. Tỷ lệ nữ đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp đạt 30% nhiệm kỳ năm 2021 - 2026 và 35% nhiệm kỳ năm 2026 - 2031.

Đến năm 2025, khoảng 60% và đến năm 2030 đạt 75% các Ban Đảng ở Trung ương, các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, tổ chức công tác xã hội ở trung ương, chính quyền địa phương các cấp có lãnh đạo chủ chốt là nữ.

                                                                                         Phạm Công