Thứ sáu, 06/03/2020 - 07:35

Xây dựng bộ tiêu chí bảo vệ trẻ em trên môi trường mạng

Dân trí

Triển khai xây dựng, hướng dẫn về bộ tiêu chí bảo vệ trẻ em và mạng lưới bảo vệ trẻ em trên môi trường mạng.

Xây dựng bộ tiêu chí bảo vệ trẻ em trên môi trường mạng - 1

Đây là một phần nội dung chương trình hợp tác giữa Cục Trẻ em (Bộ LĐ-TB&XH) và Cục An toàn thông tin (Bộ Thông tin và truyền thông), được ký kết chiều 5/3 tại Hà Nội. 

Theo Cục Trẻ em, mục tiêu chính của kế hoạch phối hợp nhằm ghi nhận và thực hiện những cam kết được thống nhất giữa hai bên trên cơ sở khai thác thế mạnh của mỗi bên; Tăng cường phối hợp chỉ đạo, triển khai thực hiện có hiệu quả các giải pháp bảo vệ trẻ em trên môi trường mạng. 

Trên cơ sở hợp tác, hai bên sẽ tập trung vào những nội dung chính như: Xây dựng mạng lưới bảo vệ trẻ em trên môi trường mạng; xây dựng công cụ, phương tiện để bảo vệ và hỗ trợ trẻ em, giáo dục tích cực trên môi trường mạng; triển khai xây dựng, hướng dẫn về bộ tiêu chí bảo vệ trẻ em trên môi trường mạng.

Bên cạnh đó, việc hợp tác sẽ hướng vào nội dung khảo sát, đánh giá tác động của môi trường mạng; xây dựng cơ sở dữ liệu về các nội dung trên mạng phân loại theo độ tuổi; thu thập, cảnh báo về nguy cơ, mã độc, sự cố tấn công mạng liên quan đến bảo vệ trẻ em; xử lý và khắc phục tấn công mạng liên quan đến bảo vệ trẻ em.

Thông qua sự hợp tác, hai bên cũng triển khai thí điểm hệ sinh thái thúc đẩy các tổ chức, doanh nghiệp tham gia vào xây dựng nội dung lành mạnh cho trẻ em trên môi trường mạng.

Đây là lần đầu tiên có sự hợp tác chặt chẽ giữa cơ quan quản lý nhà nước về an toàn thông tin trên không gian mạng với cơ quan quản lý nhà nước về bảo đảm quyền trẻ em.

Hoàng Mạnh