Thứ tư, 22/07/2015 - 15:50

Đà Nẵng xử lý nghiêm các nhà máy xả lén nước thải chưa qua xử lý

Dân trí

UBND TP Đà Nẵng vừa có văn bản giao các đơn vị tiến hành kiểm tra và xử lý nghiêm các nhà máy xả lén nước thải chưa qua xử lý ra môi trường tại Khu công nghiệp dịch vụ thủy sản Đà Nẵng.

Theo đó, giao nhiệm vụ cho Sở Tài nguyên – Môi trường chủ trì, phối hợp với Phòng Cảnh sát phòng chống tội phạm về Môi trường (Công an thành phố), Ban quản lý các khu công nghiệp và chế xuất Đà Nẵng và các ngành liên quan tăng cường trách nhiệm kiểm tra và xử lý nghiêm theo quy định các doanh nghiệp không tuân thủ các quy định về bảo vệ môi trường trong hoạt động sản xuất, kinh doanh chế biến hải sản, xả thải gây ô nhiễm môi trường; có hành vi xả lén nước thải chưa qua xử lý ra môi trường bên ngoài tại KCN Dịch vụ thủy sản Đà Nẵng.

Trường hợp các doanh nghiệp cố tình không chấp hành và tái phạm, báo cáo UBND thành phố đình chỉ hoạt động nhà máy theo quy định.

UBND thành phố cũng yêu cầu các đơn vị nêu trên thường xuyên kiểm tra và chỉ đạo Công ty Thoát nước và Xử lý nước thải tập trung nhận vật lực, thực hiện đúng các qui trình xử lý nước thải và tăng cường thực hiện các biện pháp kỹ thuật để đảm bảo cho Trạm xử lý nước thải KCN Dịch vụ thủy sản Đà Nẵng hoạt động ổn định, hiệu quả, không phát sinh mùi hôi đồng thời xử lý nước thải đạt quy chuẩn theo qui định trước khi xả thải ra môi trường.

Đồng thời, tổng kiểm tra, rà soát lại toàn bộ các vấn đề liên quan đến việc quản lý xả thải của các nhà máy tại KCN nêu trên; báo cáo, đề xuất UBND thành phố xem xét, xử lý. 

Khánh Hồng

 

Mới nhất