Thứ sáu, 02/12/2016 - 15:00

Quảng Bình

Kiểm điểm, xử lý kỷ luật các tập thể, cá nhân để xảy ra phá rừng

Dân trí

Trước tình trạng khai thác lâm sản trái phép ở địa bàn, xã Hóa Sơn, huyện Minh Hóa trên lâm phận quản lý, bảo vệ của Chi nhánh Lâm trường Minh Hóa, thuộc Công ty TNHH MTV Lâm Công nghiệp Bắc Quảng Bình, UBND tỉnh Quảng Bình vừa đưa ra kết luận kiểm điểm, xử lý kỷ luật nhiều tập thể, cá nhân liên quan.

Theo đó, trong thời gian vừa qua (chủ yếu từ đầu năm 2015 đến nay), trên địa bàn xã Hoá Sơn, huyện Minh Hoá, thuộc lâm phận Chi nhánh Lâm trường Minh Hóa quản lý đã để xảy ra tình trạng người dân khai thác gỗ trái phép, khối lượng được phát hiện là 46,26 m3.

Để xảy ra tình trạng này là do lực lượng quản lý, bảo vệ rừng, các chủ rừng, chính quyền địa phương và lực lượng Kiểm lâm buông lỏng quản lý, chưa làm tốt công tác kiểm tra, kiểm soát quá trình thực thi nhiệm vụ quản lý, bảo vệ rừng.

Cùng với đó, sự phối hợp trong công tác quản lý bảo vệ rừng giữa chủ rừng, chính quyền địa phương và lực lượng chức năng thiếu chặt chẽ, đồng bộ, nhịp nhàng, thậm chí trong một số trường hợp còn thiếu tin tưởng, nghi ngờ lẫn nhau. Công tác tuyên truyền, vận động, hướng dẫn, hỗ trợ người dân chưa được chú trọng triển khai có hiệu quả.

Điều đáng nói, khi sự việc xảy ra, các phương tiện thông tin đại chúng phản ánh, Tỉnh ủy, UBND tỉnh đã chỉ đạo, nhưng lãnh đạo Công ty TNHH MTV LCN Bắc Quảng Bình chưa kịp thời kiểm tra, xử lý; việc báo cáo còn sơ sài, chưa nắm rõ đối tượng vi phạm, chủng loại, giá trị kinh tế, đường vận chuyển và nơi tiêu thụ số gỗ bị khai thác trái phép.

Để ra xảy ra các vấn đề nêu trên, trách nhiệm trước hết thuộc về chủ rừng là Giám đốc Công ty TNNH MTV LCN Bắc Quảng Bình, Giám đốc Chi nhánh Lâm trường Minh Hóa; chính quyền địa phương trong công tác tổ chức quản lý bảo vệ rừng thuộc lâm phần của đơn vị, địa phương mình.

Hiện trường phá rừng ở xã Hoá Sơn (Ảnh: N.P)
Hiện trường phá rừng ở xã Hoá Sơn (Ảnh: N.P)

Tiếp đó, Hạt Kiểm lâm Minh Hóa là cơ quan có trách nhiệm bảo vệ rừng, tham mưu cho chính quyền địa phương thực hiện công tác quản lý bảo vệ rừng trên địa bàn, nhưng chưa thực hiện tốt trách nhiệm, chưa thể hiện được vai trò cầu nối và trung tâm phối hợp các cơ quan chức năng liên quan trong công tác quản lý, bảo vệ rừng được giao.

Về việc tổ chức kiểm điểm các tập thể, cá nhân liên quan để xảy ra tình trạng người dân khai thác lâm sản trái phép nêu trên, UBND tỉnh yêu cầu: Đối với Công ty TNHH MTV LCN Bắc Quảng Bình tiến hành kiểm điểm nghiêm túc, làm rõ trách nhiệm, có hình thức xử lý (tuỳ mức độ vi phạm) lãnh đạo và các tổ chức, cá nhân có liên quan của công ty, Lâm trường Minh Hoá, Trạm Bảo vệ rừng Hoá Sơn.

Trong trường hợp cần thiết phải có giải pháp tăng cường, điều chuyển, thay đổi cán bộ để thực hiện tốt công tác quản lý, bảo vệ rừng thuộc lâm phận được giao. Chi cục Kiểm lâm thực hiện việc chỉ đạo kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm các tổ chức, cá nhân có liên quan của Hạt Kiểm lâm Minh Hoá, Trạm Kiểm lâm Hoá Sơn.

Huyện Minh Hoá tiến hành chỉ đạo rút kinh nghiệm đối với Đảng ủy, UBND xã Hoá Sơn, đề ra các giải pháp khắc phục những hạn chế, yếu kém trong thời gian qua, để từ đó rút kinh nghiệm, nâng cao tinh thần trách nhiệm của các cơ quan liên quan, các chủ rừng, địa phương và lực lượng chức năng trong công tác quản lý bảo vệ rừng. Tuỳ theo mức độ vi phạm của các tổ chức, cá nhân có hình thức xử lý kỷ luật hoặc đề xuất cấp có thẩm quyền xử lý kỷ luật theo quy định hiện hành của pháp luật.

Đặng Tài