Tin tức về chủ đề "nghề giao cơm"

nghề giao cơm

Dabbawala - Dịch vụ giao thức ăn truyền thống tại Ấn Độ

Dabbawala - Dịch vụ giao thức ăn truyền thống tại Ấn Độ

Thủ công hoàn toàn nhưng xác suất giao đúng giờ và đúng địa chỉ của các Dabbawala tới 99,99%, chi phí rẻ, Dabbawala là dịch vụ giao hàng đã tồn tại ở Ấn Độ 128 năm qua.
Xem tiếp