Thứ ba, 10/10/2017 - 01:00

126 cán bộ Đoàn, Hội cấp cơ sở tham gia Trại huấn luyện năm 2017

Dân trí

Ngày 9/10, tại Lữ đoàn 229, Tỉnh Đoàn Bắc Ninh tổ chức Trại huấn luyện cán bộ Đoàn, Hội chuyên trách năm 2017. 126 học viên là Bí thư Đoàn các xã, phường, thị trấn trong toàn tỉnh tham gia Trại huấn luyện.

Các cán bộ đoàn tham gia trại huấn luyện 2017
Các cán bộ đoàn tham gia trại huấn luyện 2017

Trong thời gian 3 ngày (từ ngày 9 đến ngày 11-10), 126 học viên là Bí thư Đoàn các xã, phường, thị trấn trong toàn tỉnh BắccNinh tham gia Trại huấn luyện với các nội dung: Tập huấn kỹ năng, nghiệp vụ công tác Đoàn, Hội; công tác phòng chống bạo lực gia đình; công tác tôn giáo; vấn đề khởi nghiệp cho thanh niên; tuyên truyền công tác hội nhập quốc tế cho đoàn viên thanh niên; liên hoan các đội tuyên truyền ca khúc cách mạng…

Trại huấn luyện cán bộ Đoàn, Hội là chương trình được Tỉnh Đoàn Bắc Ninh tổ chức hàng năm, để cán bộ Đoàn, Hội gặp gỡ, giao lưu, trao đổi kinh nghiệm, giúp trang bị lý luận, kỹ năng, nghiệp vụ công tác Đoàn, Hội; nâng cao khả năng thiết kế, tổ chức, thu hút, tập hợp thanh niên, góp phần nâng cao chất lượng công tác Đoàn, Hội ở từng địa phương, cơ sở.

Ngay sau lễ khai mạc, các cán bộ Đoàn, Hội tham gia tập huấn về công tác phòng chống bạo lực gia đình.

Bá Đoàn