Thứ ba, 02/10/2018 - 10:50

Những con số "khủng" về chiến dịch thanh niên tình nguyện hè 2018

Dân trí

Chiến dịch thanh niên tình nguyện hè 2018 diễn ra từ ngày 3/6 đến 31/8 với chủ đề “Tuổi trẻ sáng tạo, tình nguyện vì cộng đồng”. Trong suốt thời gian hè, thanh niên cả nước hăng hái tham gia các chiến dịch Tiếp sức mùa thi, Mùa hè xanh, Hoa phượng đỏ, Kỳ nghỉ hồng và Hành quân xanh...

Dưới đây là những con số tổng kết ấn tượng của chiến dịch thanh niên tình nguyện hè 2018 do Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh thực hiện:

Những con số "khủng" về chiến dịch thanh niên tình nguyện hè 2018 - 1

Những con số "khủng" về chiến dịch thanh niên tình nguyện hè 2018 - 2

Những con số "khủng" về chiến dịch thanh niên tình nguyện hè 2018 - 3

Những con số "khủng" về chiến dịch thanh niên tình nguyện hè 2018 - 4

Những con số "khủng" về chiến dịch thanh niên tình nguyện hè 2018 - 5

Những con số "khủng" về chiến dịch thanh niên tình nguyện hè 2018 - 6

Những con số "khủng" về chiến dịch thanh niên tình nguyện hè 2018 - 7

Những con số "khủng" về chiến dịch thanh niên tình nguyện hè 2018 - 8

Những con số "khủng" về chiến dịch thanh niên tình nguyện hè 2018 - 9

Những con số "khủng" về chiến dịch thanh niên tình nguyện hè 2018 - 10

Những con số "khủng" về chiến dịch thanh niên tình nguyện hè 2018 - 11

Những con số "khủng" về chiến dịch thanh niên tình nguyện hè 2018 - 12

Những con số "khủng" về chiến dịch thanh niên tình nguyện hè 2018 - 13

Những con số "khủng" về chiến dịch thanh niên tình nguyện hè 2018 - 14

Những con số "khủng" về chiến dịch thanh niên tình nguyện hè 2018 - 15

Những con số "khủng" về chiến dịch thanh niên tình nguyện hè 2018 - 16

Những con số "khủng" về chiến dịch thanh niên tình nguyện hè 2018 - 17

M.C

Nguồn: BTG TW Đoàn