Thứ tư, 24/10/2018 - 14:05

Sinh viên Thủ đô: Bản lĩnh - Sáng tạo - Khởi nghiệp - Hội nhập

Dân trí

Đại hội Hội sinh viên TP Hà Nội khóa VII đang diễn ra với khẩu hiệu: “Sinh viên Thủ đô: Bản lĩnh - Sáng tạo - Khởi nghiệp - Hội nhập”.


Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn TNCS HCM, Chủ tịch Hội Sinh viên Việt Nam Lê Quốc Phong phát biểu tại Đại hội (Ảnh: Vương Đức)

Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn TNCS HCM, Chủ tịch Hội Sinh viên Việt Nam Lê Quốc Phong phát biểu tại Đại hội (Ảnh: Vương Đức)

Đại hội Hội sinh viên TP Hà Nội khóa VII, nhiệm kỳ 2018 – 2023 diễn ra trong 2 ngày 23 và 24/10/2018, với sự tham gia của 400 đại biểu ưu tú là các cán bộ hội, hội viên, sinh viên ưu tú đại diện cho 600.000 sinh viên Thủ đô.

Với tinh thần: “Sinh viên Thủ đô: Bản lĩnh - Sáng tạo - Khởi nghiệp - Hội nhập”, Đại hội thảo luận, đánh giá những kết quả đạt được và những hạn chế, tồn tại của công tác Hội và phong trào sinh viên nhiệm kỳ 2013 - 2018; xác định phương hướng, nhiệm vụ công tác Hội và phong trào sinh viên nhiệm kỳ 2018 - 2023, biểu quyết nhất trí cao với những nội dung cơ bản của Dự thảo Báo cáo trình Đại hội.

Các đại biểu đã nhất trí thông qua Nghị quyết Đại hội, thể hiện ý chí quyết tâm đưa công tác Hội và phong trào sinh viên Thủ đô phát triển vượt bậc trong thời gian tới.

Phó Bí thư Thành Đoàn, Chủ tịch Hội Sinh viên TP Hà Nội Chu Hồng Minh khai mạc Đại hội (Ảnh: Vương Đức)
Phó Bí thư Thành Đoàn, Chủ tịch Hội Sinh viên TP Hà Nội Chu Hồng Minh khai mạc Đại hội (Ảnh: Vương Đức)

Phát biểu khai mạc Đại hội, Phó Bí thư Thành Đoàn, Chủ tịch Hội Sinh viên TP Hà Nội Chu Hồng Minh nói: "Đại hội đại biểu Hội Sinh viên Việt Nam thành phố Hà Nội lần thứ 7 là sự kiện chính trị đặc biệt của sinh viên Thủ đô, đánh dấu bước phát triển mới trong công tác Hội và phong trào sinh viên Thủ đô.

Đại hội diễn ra trong bối cảnh Thủ đô và đất nước đã hội nhập sâu rộng với nền kinh tế thế giới, vươn mình ra biển lớn trước những thời cơ, vận hội và thách thức mới, bối cảnh đó đặt ra cho sinh viên Thủ đô và tổ chức Hội của mình những trăn trở, yêu cầu bức thiết phải tìm ra được hướng đi mới: Phù hợp và thiết thực với thời đại ngày nay”.

Hội Sinh viên thành phố Hà Nội nhận cờ thi đua xuất sắc của Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam. (Ảnh: Vương Đức)
Hội Sinh viên thành phố Hà Nội nhận cờ thi đua xuất sắc của Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam. (Ảnh: Vương Đức)

Tại Đại hội, Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn TNCS HCM, Chủ tịch Hội Sinh viên Việt Nam Lê Quốc Phong đề nghị Hội SV TP Hà Nội cần phải thực hiện các nhiệm vụ: “Trước hết, cần đẩy mạnh tuyên truyền mạnh mẽ, sáng tạo, đã dạng hơn nữa, giới thiệu phong trào “Sinh viên 5 tốt”, nâng tầm giá trị danh hiệu “Sinh viên 5 tốt” tới rộng rãi sinh viên, nhà trường, doanh nghiệp và xã hội.

Thứ hai, Hội SV các cấp TP. Hà Nội cần tiếp tục giúp sinh viên Thủ đô giữ vững niềm tin vào Đảng và Nhà nước, bồi đắp lý tưởng cách mạng, tinh thần lối sống đẹp. Sinh viên Thủ đô cần viết tiếp những câu chuyện đẹp trong học tập, rèn luyện, cổ vũ sinh viên Thủ đô sống có ích, đóng góp tích cực cho sự phát triển của mỗi nhà trường, cho Thủ đô và đất nước.

Thứ ba, Hội SV Hà Nội phải là đơn vị nhận trách nhiệm đi đầu trong các hoạt động sáng tạo, nghiên cứu khoa học trong sinh viên cả nước. Các cấp bộ Hội cần nghiên cứu, tạo môi trường để sinh viên nghiên cứu khoa học, phát huy tinh thần sáng tạo khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo cần được duy trì và thúc đẩy mạnh mẽ hơn trong nhiệm kỳ mới.

Thứ tư, với tiềm năng lớn nhất cả nước, SV Hà Nội phải đặt trách nhiệm đi đầu trong các hoạt động tình nguyện vì cộng đồng ở tầm cao hơn. Để vươn tầm xa hơn đến các vùng sâu, vùng xa của tổ quốc, các cấp bộ Hội cần đổi mới phương thức tổ chức các hoạt động tình nguyện, phối hợp với các địa phương tổ chức các đội sinh viên tình nguyện phát huy chuyên môn của sinh viên tham gia các hoạt động phát triển kinh tế xã hội tại các địa phương.

Thứ năm, Hội SV Hà Nội cần hết sức quan tâm đến phát triển tổ chức, duy trì, tham mưu đào tạo phát triển đội ngũ cán bộ hội. Đặc biệt cần chú trọng, quan tâm đến đội ngũ sinh viên làm cán bộ hội, chất lượng, sinh viên được trang bị thiết”.

Ra mắt Ban hấp hành Hội Sinh viên thành phố Hà Nội khoá VII (Ảnh: Vương Đức)
Ra mắt Ban hấp hành Hội Sinh viên thành phố Hà Nội khoá VII (Ảnh: Vương Đức)

Đại hội Hội sinh viên TP Hà Nội khóa VII đề ra mục tiêu cho nhiệm kỳ 2018 – 2023: “Xây dựng thế hệ sinh viên Thủ đô có lý tưởng cách mạng, có bản lĩnh chính trị vững vàng, giàu lòng yêu nước, yêu chủ nghĩa xã hội; có đạo đức, lối sống, thanh lịch, văn minh, nghĩa tình; tiên phong sáng tạo trong học tập, nghiên cứu khoa học, tình nguyện, lập thân lập nghiệp, khởi nghiệp; chủ động hội nhập quốc tế. Xây dựng tổ chức Hội Sinh viên Việt Nam thành phố Hà Nội vững mạnh toàn diện thực hiện tốt vai trò đồng hành góp phần nâng cao đời sống vật chất, tinh thần và bảo vệ các quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của hội viên, sinh viên”.

Đại hội xác định 2 khâu đột phá của nhiệm kỳ: Nâng cao hiệu quả hoạt động của Hội Sinh viên các cấp; đẩy mạnh chương trình khởi nghiệp sáng tạo trong sinh viên Thủ đô.

Đại hội thống nhất thông qua 10 chỉ tiêu cơ bản, trong đó trọng tâm là hệ thống chỉ tiêu thực hiện phong trào “Sinh viên 5 tốt”; chỉ tiêu về hỗ trợ sinh viên, đặc biệt là hỗ trợ sinh viên phát huy các ý tưởng sáng tạo, khởi nghiệp và các chỉ tiêu về công trình, phần việc của Hội sinh viên các cấp.

Để thực hiện được mục tiêu và các chỉ tiêu đề ra, nhiệm kỳ tới Đại hội xác định 3 nhóm nội dung giải pháp cơ bản: Triển khai có hiệu quả phong trào “Sinh viên 5 tốt”; thực hiện “Chương trình tư vấn, hỗ trợ sinh viên”; “Chương trình xây dựng Hội Sinh viên Việt Nam TP. Hà Nội vững mạnh”.

Đại hội biểu thị quyết tâm to lớn của sinh viên Thủ đô: phấn đấu xây dựng thế hệ sinh viên Thủ đô thời đại mới có bản lĩnh, tri thức, sức khỏe, kỹ năng đáp ứng yêu cầu đón đầu xu thế cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư, phục vụ đẩy mạnh Công nghiệp hóa – Hiện đại hóa Thủ đô và đất nước, hội nhập quốc tế; xây dựng tổ chức Hội ngày càng vững mạnh, là người bạn thân thiết, là ngôi nhà chung của sinh viên Thủ đô.

M.C