Thứ tư, 28/01/2009 - 10:08

Chùm ảnh:

Những mẫu xe lạ đời

Dân trí

Độc đáo và ấn tượng - đó là cảm nhận đầu tiên của hầu hết mọi người khi chiêm ngưỡng những kiểu xe này.

 
Những mẫu xe lạ đời - 1
 
Những mẫu xe lạ đời - 2
Những mẫu xe lạ đời - 3
 
Những mẫu xe lạ đời - 4
 
Những mẫu xe lạ đời - 5
 
Những mẫu xe lạ đời - 6
 
Những mẫu xe lạ đời - 7
 
Những mẫu xe lạ đời - 8
 
Những mẫu xe lạ đời - 9
 
Những mẫu xe lạ đời - 10
 
Những mẫu xe lạ đời - 11
 
Những mẫu xe lạ đời - 12
 
Những mẫu xe lạ đời - 13
 
Những mẫu xe lạ đời - 14
 
Những mẫu xe lạ đời - 15
 
Những mẫu xe lạ đời - 16
 
Những mẫu xe lạ đời - 17
 
Những mẫu xe lạ đời - 18
 
Những mẫu xe lạ đời - 19
 
Những mẫu xe lạ đời - 20
D.K
Theo Funniz