Thứ năm, 07/05/2015 - 10:58

Ôtô từ tỉnh khác chuyển về Hà Nội phải chịu lệ phí đăng kí mới

Dân trí

Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 53/2015/TT-BTC sửa đổi, bổ sung một số điều tại Thông tư số 127/2013/TT-BTC liên quan đến quy định quản lý và sử dụng lệ phí cấp lại giấy đăng ký, biển số phương tiện giao thông cơ giới đường bộ

Theo Thông tư này, các loại ôtô dưới 10 chỗ kể cả lái xe không đăng kí kinh doanh vận tải và cả xe máy khi chuyển từ các tỉnh khác về các tỉnh/thành phố khu vực một sẽ phải chịu lệ phí như cấp mới. Thông tư này có hiệu lực từ 6/6/2015.

Cụ thể các điều khoản thay đổi được điều chỉnh như sau: Ở Điều 4 khoản 1 Thông tư số 127/2013/TT-BTC

Đơn vị tính: đồng/lần/xe

Đơn vị tính: đồng/lần/xe

Điều chỉnh một số điểm tại Điều 4 khoản 4, Thông tư 127/2013/TT-BTC như sau:

4.2.Trường hợp cấp lại hoặc đổi giấy đăng ký và biển số xe ôtô con không hoạt động kinh doanh vận tải hành khách và xe máy chuyển từ khu vực phải nộp lệ phí quy định mức thu thấp về khu vực phải nộp lệ phí quy định mức thu cao (không phân biệt có đổi hay không đổi chủ tài sản), tổ chức, cá nhânphải nộp lệ phí theo mức thu cấp mớiquy định tại điểm 2 (đối với ô tô), điểm 4 (đối với xe máy) mục I Biểu mức thu quy định tại khoản 1 Điều này, trừ trường hợp quy định tại điểm 4.3 Khoản này.

Ví dụ 1Ông A có hộ khẩu tại thành phố Hà Nội, đã được Công an thành phố Hà Nội cấp giấy đăng ký và biển số xe, sau đó ông A bán xe đó cho ông B cũng ở tại thành phố Hà Nội thì khi đăng ký ông B chỉ phải nộp lệ phí cấp lại hoặc đổi giấy đăng ký và biển số theo mức thu quy định tại mục II Biểu mức thu quy định tại khoản 1 Điều này.

Ví dụ 2:Ông H ở huyện Lục Ngạn, tỉnh Bắc Giang, được Công an tỉnh Bắc Giang cấp giấy đăng ký và biển số xe (ô tô hoặc xe máy), sau đó ông H bán cho ông B tại Hà Nội thì khi đăng ký ông B phải nộp lệ phí theo mức thu cấp mới tại Hà Nội quy định tại điểm 2 (đối với xe ô tô con), điểm 4 (đối với xe máy) mục I Biểu mức thu quy định tại khoản 1 Điều này.

4.3.Đối với ô tô, xe máy của cá nhân đã được cấp giấy đăng ký và biển số tại khu vực phải nộp lệ phí quy định mức thu thấp, chuyển về khu vực phải nộp lệ phí quy định mức thu cao vì lý do di chuyển công tác hoặc di chuyển hộ khẩu, mà khi đăng ký không thay đổi chủ tài sản và có đầy đủ thủ tục theo quy định của cơ quan công anthì áp dụng mức thu cấp lạihoặc đổi giấy đăng ký và biển số quy định tại mục II Biểu mức thu quy định tại khoản 1 Điều 4.

Ví dụ 3: Ông C đăng ký thường trú tại tỉnh Bắc Giang, được Công an tỉnh Bắc Giang cấp giấy đăng ký và biển số xe (ô tô hoặc xe máy), sau đó ông C chuyển hộ khẩu về Hà Nội thì khi đăng ký ông C phải nộp lệ phí theo mức thu cấp lại giấy đăng ký và biển số tại Hà Nội quy định tại điểm 1a (đối với xe ô tô), điểm 1c (đối với xe máy) mục II Biểu mức thu quy định tại khoản 1 Điều 4.


Như Phúc

Macan cứu nguy cho Porsche
 
Macan cứu nguy cho Porsche