Thứ tư, 19/06/2013 - 09:15

So sánh xe BMW 4-Series Coupe với 3-Series Coupe

Dân trí

Vì dòng 4-Series Coupe ra đời nhằm thay thế 3-Series Coupe, nên hãy cùng thử so sánh xem có gì khác biệt, hay xe nào đẹp hơn...

Xe 3-Series Coupe dùng để so sánh trong bài là phiên bản gần đây nhất - 2010:

 

Nhìn ngang, hai xe khá giống nhau: BMW 3-Series Coupe (trên) - 4-Series Coupe (dưới)
Nhìn ngang, hai xe khá giống nhau: BMW 3-Series Coupe (trên) - 4-Series Coupe (dưới)
BMW 3-Series Coupe (trên) - 4-Series Coupe (dưới)
 
 
BMW 3-Series Coupe (trên) - 4-Series Coupe (dưới)
BMW 3-Series Coupe (trên) - 4-Series Coupe (dưới)
BMW 3-Series Coupe (trên) - 4-Series Coupe (dưới)
 
 
BMW 3-Series Coupe (trên) - 4-Series Coupe (dưới)
BMW 3-Series Coupe (trên) - 4-Series Coupe (dưới)
BMW 3-Series Coupe (trên) - 4-Series Coupe (dưới)
 
 
BMW 3-Series Coupe (trên) - 4-Series Coupe (dưới)

Sự khác biệt rõ nhất giữa hai dòng xe này là ở phần đầu, chủ yếu do thiết kế cụm đèn pha và lưới tản nhiệt hiện đại hơn, cùng nắp ca-pô gồ cao tạo vẻ thể thao hơn một chút cho xe 4-Series Coupe (dưới)
BMW 3-Series Coupe (trên) - 4-Series Coupe (dưới)
 
 
 
BMW 3-Series Coupe (trên) - 4-Series Coupe (dưới)
Nội thất có sự khác biệt rõ rệt giữa hai mẫu, với cách bố trí và chất lượng vật liệu nội thất của xe 4-Series Coupe đều tốt hơn: BMW 3-Series Coupe (trên) - 4-Series Coupe (dưới)
BMW 3-Series Coupe (trên) - 4-Series Coupe (dưới)
 


BMW 3-Series Coupe (trên) - 4-Series Coupe (dưới)
BMW 3-Series Coupe (trên) - 4-Series Coupe (dưới)
BMW 3-Series Coupe (trên) - 4-Series Coupe (dưới)


BMW 3-Series Coupe (trên) - 4-Series Coupe (dưới)
BMW 3-Series Coupe (trên) - 4-Series Coupe (dưới)
BMW 3-Series Coupe (trên) - 4-Series Coupe (dưới)


BMW 3-Series Coupe (trên) - 4-Series Coupe (dưới)
BMW 3-Series Coupe (trên) - 4-Series Coupe (dưới)
BMW 3-Series Coupe (trên) - 4-Series Coupe (dưới)


BMW 3-Series Coupe (trên) - 4-Series Coupe (dưới)
BMW 3-Series Coupe (trên) - 4-Series Coupe (dưới)
BMW 3-Series Coupe (trên) - 4-Series Coupe (dưới)


BMW 3-Series Coupe (trên) - 4-Series Coupe (dưới)
BMW 3-Series Coupe (trên) - 4-Series Coupe (dưới)
BMW 3-Series Coupe (trên) - 4-Series Coupe (dưới)
 
 
BMW 3-Series Coupe (trên) - 4-Series Coupe (dưới)
BMW 3-Series Coupe (trên) - 4-Series Coupe (dưới)
BMW 3-Series Coupe (trên) - 4-Series Coupe (dưới)


BMW 3-Series Coupe (trên) - 4-Series Coupe (dưới)
BMW 3-Series Coupe (trên) - 4-Series Coupe (dưới)
BMW 3-Series Coupe (trên) - 4-Series Coupe (dưới)


BMW 3-Series Coupe (trên) - 4-Series Coupe (dưới)

BMW 3-Series Coupe (trên) - 4-Series Coupe (dưới)
Nhật Minh

 

Nhật Minh

Theo Carscoop