Thứ hai, 18/07/2016 - 06:00

Nghị định 46/2016/NĐ-CP hiệu lực từ 1/8/2016

Thẩm quyền xử phạt của công an trong lĩnh vực giao thông

Dân trí

Điều 72 của Nghị định 46/2016/NĐ-CP quy định rõ về thẩm quyền xử phạt của các cán bộ, chiến sỹ công an nhân dân. Không những quy định cụ thể về các mức xử phạt hành chính, Nghị định còn có các quy định khác chặt chẽ về việc tịch thu phương tiện và tang vật.

Nghị định 46/2016/NĐ-CP quy định rõ, thẩm quyền xử phạt của chiếc sỹ công an và đội trưởng hoặc trạm trưởng của chiến sỹ công anh nhân dân không được phép tịch thu phương tiện và tang vật.

Thẩm quyền xử phạt của công an trong lĩnh vực giao thông - 1

Như Phúc
Đồ họa Vũ Toản

Thẩm quyền xử phạt của công an trong lĩnh vực giao thông - 2
Thẩm quyền xử phạt của công an trong lĩnh vực giao thông - 3
Thẩm quyền xử phạt của công an trong lĩnh vực giao thông - 4