Tin tức về chủ đề "Ông Lê Xuân Sơn"

Ông Lê Xuân Sơn

Trưởng BTC Hoa hậu VN nhận trách nhiệm về sự rút lui của một số thí sinh

Trưởng BTC Hoa hậu VN nhận trách nhiệm về sự rút lui của một số thí sinh

(Dân trí) - Mặc dù loại thí sinh không đáp ứng quy chế là thể hiện sự nghiêm túc, nhưng cũng có ý kiến cho rằng Ban Tổ chức (BTC) phải chịu một phần trách nhiệm vì không phát hiện vi phạm từ vòng ngoài. Với tư cách Trưởng BTC, ông Lê Xuân Sơn nhận trách nhiệm về những sự cố này.
Xem tiếp