Hòa Bình áp dụng nhiều kỹ thuật hiện đại vào sản xuất cam, rau an toàn

Với sự hỗ trợ của Ngân hàng Thế giới (The World Bank – WB) trong khuôn khổ Dự án cải thiện nông nghiệp có tưới (WB7), Hòa Bình đã được chuyển giao và đang áp dụng nhiều kỹ thuật hiện đại vào sản xuất cam nổi tiếng ở huyện Cao Phong và rau an toàn tại huyện Lương Sơn.

Hoạt động sản xuất nông nghiệp hiện có ảnh hưởng xấu đến khí hậu và môi trường. Khoảng 53% tổng lượng phát thải ở Việt Nam được ghi nhận là do nông nghiệp, và sản xuất lúa nước tạo ra phần lớn phát thải.

Vì vậy, cải thiện hệ thống tưới, tiêu cùng với thúc đẩy phát triển và ứng dụng các thực hành nông nghiệp tốt thích ứng biến đổi khí hậu (climate smart agriculture - CSA) nhằm giúp nông dân sản xuất được nhiều sản phẩm hơn với đầu tư ít hơn, trong khi đó lại giảm được phát thải nhà kính đã trở thành ưu tiên hàng đầu, và cũng chính là mục tiêu của dự án WB7 “Hỗ trợ phát triển nông nghiệp có tưới tại Việt Nam”. Mô hình này đang được chuyển giao và áp dụng tại tỉnh Hòa Bình.

Sản xuất cam, quýt theo hướng cánh đồng mẫu lớn

Cam Cao phong đang được cú hích lớn từ Dự án WB7.
Cam Cao phong đang được "cú hích" lớn từ Dự án WB7.

Mặc dù sản phẩm cam, quýt của huyện Cao Phong từ lâu đã làm “nức lòng” người tiêu dùng toàn quốc. Tuy nhiên, hiện tại những vườn cam, quýt của địa phương này cũng đang bộc lộ nhiều hạn chế, nếu không khắc phục kịp thời sẽ có chiều hướng “lao dốc” như: thiếu bộ giống đa dạng; sản xuất nhỏ lẻ, nông dân chưa được tổ chức và chưa liên kết được với thị trường; nhiều diện tích cam già cỗi hoặc bị sâu bệnh, cần được thay thế; chưa có hệ thống sản xuất và cung cấp giống cây chất lượng, đáp ứng nhu cầu trồng mới mở rộng diện tích và thay thế diện tích cam già cỗi; thương hiệu cho cam Cao Phong chưa đươc đăng ký, dẫn đến khó khăn và thiệt thòi cho nông dân trong tiêu thụ sản phẩm.

Để khắc phục những hạn chế trên, ngành nông nghiệp tỉnh Hòa Bình đang triển khai một loạt các biện pháp kỹ thuật từ Dự án WB7 cho cây cam, quýt ở Cao Phong như: Nâng cao năng lực cho Công ty Hoa quả Cao Phong trong sản xuất và cung cấp cây giống có múi với các công việc cụ thể: Thử nghiệm, đánh giá và phổ biến một số giống cam mới nhằm đa dạng bộ giống cam, giúp rải vụ thu hoạch (giống chín sớm, chính vụ và vụ muộn); Cải tạo các giống cam hiện có đang bị thoái hóa, bao gồm xác định, công nhận và bảo tồn cây đầu dòng, vườn cây đầu dòng dùng làm nguồn vật liệu nhân giống; Tăng cường và nâng cấp hệ thống nhà lưới, nhà màn phục vụ nhân giống; hoàn thành các thủ tục để có được giấy chứng nhận cho sản xuất và cung cấp cây giống chất lượng.

Xây dựng hệ thống CSA sản xuất cam theo hướng cánh đồng mẫu lớn: Xây dựng qui trình kỹ thuật sản xuất cam an toàn phù hợp với điều kiện sản xuất của vùng; xây dựng kỹ thuật thu hoạch và sau thu hoạch nhằm giảm thiểu mất mát sau thu hoạch; hỗ trợ thiết kế và lắp đặt thiết bị tưới nước tiết kiệm (tưới tới gốc); hỗ trợ cải thiện cơ sở bảo quản sau thu hoạch, đóng gói, vận chuyển tới thị trường tiêu thụ nhằm hạn chế thiệt hại;

Xác định nhóm hộ sản xuất (thuộc nhóm sử dụng nước do hợp phần 1 xây dựng) và hỗ trợ nhóm ứng dụng các thực hành bền vững xây dựng hệ thống CSA sản xuất áp dụng đồng bộ các giải pháp về kỹ thuật sản xuất, công nghệ sau thu hoạch, phát triển các mối liên kết giữa các bên khác nhau (nhà cung cấp dịch vụ, nhà khoa học, nhà kinh doanh,…); tổ chức tập huấn cho nông dân theo phương pháp FFS; tổ chức các buổi tham quan đồng ruộng để thảo luận hướng tới nhân rộng ứng dụng các thực hành bền vững.

Hỗ trợ xây dựng và khai thác thương hiệu cho cam Cao Phong: Xây dựng quy hoạch chi tiết vùng sản xuất cam Cao Phong; hoàn thiện đăng ký để được công nhận khu vực đủ điều kiện sản xuất, sơ chế cam an toàn theo qui định; phát triển thương hiệu cam Cao Phong; phát triển các mối liên kết giữa các bên liên quan; xác định các đơn vị đối tác chính tham gia liên kết 4 nhà.

Xây dựng hệ thống CSA rau an toàn tại huyện Lương Sơn

Giám đốc Sở NN&PTNT tỉnh Hòa Bình đánh giá cao chương trình của Dự án WB7.
Giám đốc Sở NN&PTNT tỉnh Hòa Bình đánh giá cao chương trình của Dự án WB7.

Với mục tiêu nâng cao năng lực sản xuất và cung cấp cây/con giống tốt được tăng cường, đáp ứng đủ nhu cầu sản xuất trong địa bàn; thương hiệu cho rau an toàn Lương Sơn được đăng ký và khai thác hiệu quả; một hệ thống CSA sản xuất rau đa dạng các loại rau theo hướng an toàn; tăng số lượng nông dân áp dụng các thực hành CSA.

Để thực hiện được các mục tiêu nên trên, ngành nông nghiệp tỉnh Hòa Bình đang triển khai đánh giá, xác định nhu cầu và yêu cầu thị trường cho sản phẩm rau Lương Sơn và quy hoạch chi tiết vùng sản xuất rau an toàn tại Lương Sơn với các biện pháp cụ thể như: Điều tra, xác định nhu cầu và khả năng tiêu thụ rau an toàn từ Lương Sơn; nghiên cứu đánh giá điều kiện tự nhiên và các vấn đề liên qua phát triển rau tại Lương Sơn; phân tích SWOT về khả năng phát triển sản xuất rau an toàn Lương Sơn; đề xuất qui hoạch chi tiết và các giải pháp phát triển sản xuất rau an toàn Lương Sơn.

Giới thiệu, đánh giá các giống/loại rau mới (trong nước và nhập nội), xây dựng/hoàn thiện các kỹ thuật sản xuất an toàn cho từng giống/loại rau có tiềm năng: Thử nghiệm, đánh giá một số giống/loại rau mới về khả năng thích nghi, thích hợp với nhu cầu của thị trường; Điều tra tiềm năng và tăng cường khai thác, phát triển một số loại rau đặc sản, bản địa dựa trên lợi thế vùng sản xuất; hoàn thiện qui trình sản xuất rau an toàn cho từng giống/loại rau phù hợp với điều kiện sản xuất tại địa phương; Hoàn thiện qui trình thu hoạch, sau thu hoạch đối với từng loại rau phù hợp với điều kiện địa phương; Xây dựng cơ cấu mùa vụ và xen canh, luân canh các giống/loại rau nhằm tăng hiệu quả sử dụng đất và nước tưới đồng thời đáp ứng thị trường.

Xây dựng một hệ thống CSA cho sản xuất rau an toàn: Hỗ trợ cải tạo/xây dựng các cơ sở sản xuất cây giống chất lượng (nhà lưới, trang thiết bị,...); Hỗ trợ xây thiết kế và lắp đặt thiết bị tưới nước tiết kiệm cho rau; Hỗ trợ trang thiết bị đóng gói, bảo quản, vận chuyển sản phẩm; Xác định nhóm hộ sản xuất (thuộc nhóm sử dụng nước do hợp phần 1 xây dựng) và hỗ trợ nhóm ứng dụng các thực hành bền vững và xây dựng hệ thống CSA sản xuất rau an toàn, áp dụng đồng bộ các giải pháp về kỹ thuật sản xuất, công nghệ sau thu hoạch, phát triển liên kết giữa các bên khác nhau (nhà cung cấp dịch vụ, nhà khoa học, nhà kinh doanh,…); Tổ chức tập huấn cho nông dân theo phương pháp FFS; Tổ chức các buổi tham quan đồng ruộng để thảo luận hướng tới nhân rộng ứng dụng các thực hành bền vững.

Hỗ trợ xây dựng và khai thác thương hiệu cho rau an toàn sản xuất tại Lương Sơn: Hoàn thiện các thủ tục đăng ký vùng sản xuất rau an toàn; Thiết kế logo cho rau an toàn Lương Sơn; Phát triển các mối liên kết giữa các bên liên quan; xác định các đơn vị đối tác chính tham gia mối liên kết 4 nhà.

Đánh giá về các mô hình trên, ông Trần Văn Tiệp – Giám đốc Sở NN&PTNT tỉnh Hòa Bình cho biết: “Ngay khi chương trình trên về đến Hòa Bình, chúng tôi đã thành lập một Ban để làm về nội dung này. Có thể nói mô hình này là rất tốt, có thể tạo ra sự chuyển biến mạnh mẽ cho nông nghiệp tỉnh Hòa Bình”.

PV

MỚI NHẤT
Vợ Việt chồng "Tây" 20 năm lang thang bán vé số ở Sài Gòn
Vợ Việt chồng "Tây" 20 năm lang thang bán vé số ở Sài Gòn

(Dân trí) - Hơn 20 năm nay, bà Bé cùng người chồng mang 2 dòng máu Việt - Pháp lang thang khắp ngóc ngách Sài Gòn để bán vé số mưu sinh, nuôi người con trai 25 tuổi bị thiểu năng.

Thứ ba, 20/09/2016 - 05:00

Nông dân thu lợi lớn từ cánh đồng mẫu lớn
Nông dân thu lợi lớn từ cánh đồng mẫu lớn

Sản xuất lúa theo mô hình "cánh đồng mẫu lớn" khởi đầu chỉ với gần 200 ha nhưng đã cho kết quả tốt, ruộng lúa không còn sâu bệnh, đầu ra cho sản phẩm an toàn, hiệu quả và nông dân thu nhiều lợi nhuận.

Thứ hai, 19/09/2016 - 04:15

Mô hình tưới tiết kiệm trên vùng đất thường xuyên khô hạn
Mô hình tưới tiết kiệm trên vùng đất thường xuyên khô hạn

Tỉnh Phú Thọ đang thực hiện chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên 1.000 ha đất vàn cao hay bị khô hạn theo hướng tăng hiệu quả kinh tế, hiệu quả sử dụng nước (tưới tiết kiệm), giảm phát thải và thích nghi với biến đổi khí hậu (BĐKH).

Thứ bảy, 17/09/2016 - 09:31

Chùm ảnh: Phá cỗ trên vỉa hè dưới ánh trăng rằm huyền ảo
Chùm ảnh: Phá cỗ trên vỉa hè dưới ánh trăng rằm huyền ảo

(Dân trí) - Bầu trời quang đãng, thời tiết thuận lợi làm cho đêm rằm tháng Tám càng thêm hấp dẫn dưới ánh trăng sáng vằng vặc. Nhiều địa điểm phá cỗ trung thu được sắp đặt ngay trên vỉa hè. Trẻ em có thể vui chơi ngoài trời, vừa háo hức trong tiếng trống tùng dinh, vừa cảm nhận được vẻ đẹp nhẹ nhàng dưới ánh trăng đẹp nhất trong năm.

Thứ sáu, 16/09/2016 - 09:10

Sự tương phản trên những con đường đắt giá
Sự tương phản trên những con đường đắt giá

(Dân trí) - Tốc độ xây dựng tại Hà Nội đang phát triển nhanh và liên tục xuất hiện những con đường mới, những tòa nhà mới khiến thành phố thay đổi bộ mặt từng ngày. Mặt tiền là vị trí phô bày vẻ đẹp kiến trúc và cũng là cảnh quan dễ thấy nhưng lại xuất hiện những hình ảnh rất tương phản.

Thứ năm, 15/09/2016 - 03:07

Múa lân dạo - nghề "hot" dịp Tết Trung thu
Múa lân dạo - nghề "hot" dịp Tết Trung thu

(Dân trí) - Múa lân không chỉ là hoạt động văn hóa mà còn là nghề "hái ra tiền" vào mỗi dịp lễ, tết. Thu nhập từ nghề múa lân phụ thuộc vào phần trình diễn và thái độ của người xem. Các động tác càng hấp dẫn, thu hút đông người xem thì tiền thù lao càng nhiều. Mỗi tối, một nhóm có thể thu về vài triệu đồng và ngày cao có thể được tới từ 6 – 10 triệu đồng.

Thứ năm, 15/09/2016 - 02:42

“Luồng gió mới” cho nông nghiệp tỉnh Phú Thọ
“Luồng gió mới” cho nông nghiệp tỉnh Phú Thọ

Trong những năm qua ngành nông nghiệp tỉnh Phú Thọ đã bộc lộ nhiều hạn chế, yếu kém. Sản xuất lúa phần lớn chỉ thực hiện được 1 vụ do bị ngập úng, thu nhập bấp bênh. Hiện nay, tỉnh này đang áp dụng nhiều kỹ thuật hiện đại vào sản xuất, thực sự đang tạo ra “luồng gió mới” cho nông nghiệp “bật dậy”.

Thứ tư, 14/09/2016 - 04:24

Hà Nội: Người dân ước gì có thể chăn trâu trên phố
Hà Nội: Người dân ước gì có thể chăn trâu trên phố

(Dân trí) - Hơn 2 tháng nay, từ ngày 1/7/2016, Hà Nội tạm ngừng việc cắt tỉa cây cảnh, cỏ trên toàn bộ địa bàn Thủ đô trừ tại một số điểm đặc biệt. Bởi vậy, trên những dải phân cách, vườn hoa và công viên khắp Thủ đô, do không được cắt tỉa nên cỏ mọc dại um tùm, có nơi cao tới ngang ngực.

Thứ tư, 14/09/2016 - 06:45

Nghề thổi hồn cho những chiếc bánh trung thu cổ truyền
Nghề thổi hồn cho những chiếc bánh trung thu cổ truyền

(Dân trí) - Cái nghề một thời được coi là nghề thổi hồn cho những chiếc bánh trung thu cổ truyền đang ngày càng mai một. Dù không còn nhiều khách và chỉ mang tính thời vụ nhưng ông Phạm Văn Quang (Hàng Quạt, Hoàn Kiếm, Hà Nội) vẫn gắn bó với nghề tạo khuôn bánh trung thu suốt mấy chục năm nay.

Thứ ba, 13/09/2016 - 02:07

Xe bus chạy ẩu - nỗi sợ hãi thường trực của người tham gia giao thông
Xe bus chạy ẩu - nỗi sợ hãi thường trực của người tham gia giao thông

(Dân trí) - Những người dân hàng ngày lưu thông trên đường phố luôn coi xe bus là “hung thần” của các loại phương tiện, luôn tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông. Lấn làn, chạy tốc độ cao, ép các loại xe khác khi vào cua, thậm chí còn đánh võng trên đường là những cụm từ mà người dân thường dành để nói đến loại phương tiện công cộng này.

Thứ hai, 12/09/2016 - 07:15

Náo nhiệt chợ trung thu trong không gian phố cổ
Náo nhiệt chợ trung thu trong không gian phố cổ

(Dân trí) - Chợ trung thu phố cổ đã bắt đầu mở bán trên tuyến phố Hàng Mã, Hàng Lược từ mấy ngày nay, thu hút một lượng người đổ về đây khá đông. Đồ chơi bao gồm nhiều loại phục vụ cả trẻ nhỏ lẫn thanh thiếu niên, nhiều màu sắc, mẫu mã hiện đại tràn ngập các quầy hàng.

Thứ hai, 12/09/2016 - 06:35

Vắng mùa nước nổi, ĐBSCL “kiệt quệ”!
Vắng mùa nước nổi, ĐBSCL “kiệt quệ”!

(Dân trí) - Những ngày đầu tháng 9/2016, mùa nước nổi thật sự đã không về với ĐBSCL. Các nhà khoa học cảnh báo: Nguy cơ miền Tây sẽ “chìm” là có thật vì thiếu lượng phù sa bồi đắp hình thành vùng đất này như hàng nghìn năm qua. Mưu sinh là câu chuyện nóng của vùng đất này khi không còn được xem là trù phú!

Thứ bảy, 10/09/2016 - 04:00

ĐÁNG QUAN TÂM
Bệnh nhân Viện Tim nồng nhiệt chào đón Tổng thống Pháp
Bệnh nhân Viện Tim nồng nhiệt chào đón Tổng thống Pháp

(Dân trí) - Trong khuôn khổ chuyến thăm TP HCM, Tổng thống François Hollande đã có chuyến thăm Viện Tim. Tại đây, Tổng thống Pháp đã đi tham quan cơ sở vật chất và chào hỏi cán bộ cùng các bệnh nhân.

Thứ tư, 07/09/2016 - 01:42

Ngày về đau buồn tại ngôi nhà xảy ra thảm án
Ngày về đau buồn tại ngôi nhà xảy ra thảm án

(Dân trí) - Không người dân nào dám đến gần ngôi nhà trình tường cổ ở thôn Phìn Ngan (xã Trịnh Tường, Bát Xát, Lao Cai) kể từ hôm 4 thành viên trong gia đình bị sát hại hôm 9/8. Chỉ đến khi nghi can Tẩn Láo Lở bị bắt, họ hàng của các nạn nhân mới yên tâm về đây dọn dẹp.

Thứ tư, 07/09/2016 - 06:42

Trẻ bỡ ngỡ ngày đầu vào lớp 1
Trẻ bỡ ngỡ ngày đầu vào lớp 1

(Dân trí) - Rời môi trường mẫu giáo, các em nhỏ lần đầu đến trường dự lễ khai giảng, bước vào lớp 1. Các em đều bỡ ngỡ, có em bật khóc nhìn quanh tìm cha mẹ.

Thứ hai, 05/09/2016 - 12:18

Hàng trăm em nhỏ tập làm mặt nạ giấy bồi chơi Tết Trung thu
Hàng trăm em nhỏ tập làm mặt nạ giấy bồi chơi Tết Trung thu

(Dân trí) - Trong không gian cổ kính của khu di tích Văn Miếu - Quốc Tử Giám (Hà Nội), hàng trăm em nhỏ được tham gia vào các công đoạn làm mặt nạ giấy bồi truyền thống, tự tay vẽ theo trí tưởng tượng để tạo ra món đồ chơi Tết Trung thu.

Thứ hai, 05/09/2016 - 06:54

“Hái ra tiền” bằng nghề săn mật ong rừng
“Hái ra tiền” bằng nghề săn mật ong rừng

(Dân trí) - Với nhiều người dân ở các huyện miền núi tỉnh Quảng Bình, ngoài thời gian dành cho ruộng vườn, nương rẫy thì vào rừng lấy mật ong đang là nghề “hái ra tiền”. Song, cái nghề “ăn lộc rừng” này cũng khiến không ít người phải “rưng rưng nước mắt”…

Thứ bảy, 03/09/2016 - 07:18

Người dân Sài Gòn vỡ òa với "bữa tiệc" pháo hoa chào mừng Quốc Khánh
Người dân Sài Gòn vỡ òa với "bữa tiệc" pháo hoa chào mừng Quốc Khánh

(Dân trí) - Người dân Sài Gòn, nhất là những em bé được bố mẹ dẫn đi xem bắn pháo hoa nhân ngày lễ Quốc Khánh 2/9, đã không ngừng trầm trồ, nhảy cẫng lên vì được chiêm ngưỡng "bữa tiệc" ánh sáng lung linh trên bầu trời đêm...

Thứ bảy, 03/09/2016 - 08:55

Buổi sáng đầu tiên trên tuyến phố đi bộ quanh hồ Gươm
Buổi sáng đầu tiên trên tuyến phố đi bộ quanh hồ Gươm

(Dân trí) - Sáng 2/9, đây là lần đầu tiên người dân được đi bộ và vui chơi tự do tại các tuyến đường quanh hồ Gươm vào ban ngày những ngày cuối tuần. Hoạt động của các tuyến phố đi bộ ở khu vực phố cổ đã rất cuốn hút khách du lịch và người dân tham gia sau một thời gian triển khai trên tuyến Hàng Đào - Đồng Xuân và các khu phố bảo tồn cấp I từ năm 2014.

Thứ sáu, 02/09/2016 - 02:54

Ngôi nhà bí mật nơi Bác Hồ nghỉ đầu tiên khi về Hà Nội năm 1945
Ngôi nhà bí mật nơi Bác Hồ nghỉ đầu tiên khi về Hà Nội năm 1945

(Dân trí) - Sau khi Tổng khởi nghĩa tháng 8/1945 thành công, ngày 23/8/1945, Chủ tịch Hồ Chí Minh từ chiến khu Việt Bắc về tới Hà Nội. Bác nghỉ và làm việc tại một ngôi nhà bí mật ở thôn Phú Gia (xã Phú Thượng, huyện Từ Liêm) trong hai ngày, trước khi vào nội thành Hà Nội soạn thảo bản Tuyên ngôn độc lập và chuẩn bị cho cuộc mít tinh lớn tại quảng trường Ba Đình ngày 2/9/1945 khai sinh ra nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa.

Thứ sáu, 02/09/2016 - 09:17

Tối khai trương trong mưa tầm tã của không gian đi bộ quanh hồ Gươm
Tối khai trương trong mưa tầm tã của không gian đi bộ quanh hồ Gươm

(Dân trí) - Buổi tối đầu tiên triển khai không gian đi bộ quanh hồ Gươm đang diễn ra tốt đẹp thì bất ngờ trời đổ mưa lớn. Hàng nghìn người dân đang háo hức hòa mình vào bầu không khí thú vị nơi trái tim của thủ đô Hà Nội, bất ngờ phải kết thúc trải nghiệm để nhanh chóng chạy tìm nơi trú.

Thứ sáu, 02/09/2016 - 01:29

Hàng thủ công tinh xảo quy tụ tại Hoàng thành Thăng Long
Hàng thủ công tinh xảo quy tụ tại Hoàng thành Thăng Long

(Dân trí) - Triển lãm - Hội chợ hàng thủ công mỹ nghệ đang diễn ra tại Hoàng Thành Thăng Long (Hà Nội) quy tụ nhiều sản phẩm thủ công đặc sắc từ nhiều vùng miền Việt Nam, tiểu biểu như các mặt hàng từ nghề thêu, tranh dân gian Đông Hồ, điêu khắc gỗ, đúc đồng, chạm bạc…

Thứ bảy, 27/08/2016 - 02:06

Nước dâng ngập bãi giữa sông Hồng, xóm "bụi" Hà Nội điêu đứng
Nước dâng ngập bãi giữa sông Hồng, xóm "bụi" Hà Nội điêu đứng

(Dân trí) - Sau cơn bão số 3, nước sông Hồng dâng cao đến nay chưa rút. Bãi giữa nổi tiếng ở Hà Nội chịu ngập, có bãi chìm hẳn trong dòng nước đỏ đặc phù sa, khiến cảnh sống ở xóm "bụi" nơi đây điêu đứng.

Thứ năm, 25/08/2016 - 01:48

Nhà cao tầng mờ ảo trong sương mù ở Tây Nam Hà Nội
Nhà cao tầng mờ ảo trong sương mù ở Tây Nam Hà Nội

(Dân trí) - Sáng nay 24/8, sương mù dày đặc bao trùm khu vực Tây Nam Hà Nội, rất khó nhìn rõ các tòa nhà cao tầng ngay cả khi mặt trời đã lên cao.

Thứ tư, 24/08/2016 - 10:18