Cửa hẹp cho người ngoại tỉnh làm giáo viên ở Hà Nội

UBND thành phố Hà Nội ban hành quyết định phê duyệt chỉ tiêu và kế hoạch tổ chức tuyển dụng viên chức chức làm việc tại cơ sở giáo dục mầm non, tiểu học, THCS công lập trực thuộc UBND các quận, huyện, thị xã.

Tổng số chỉ tiêu tuyển dụng là 8.507 người. Trong đó, ngạch giáo viên có chỉ tiêu tuyển dụng 8.064 người (giáo viên THCS 634 chỉ tiêu; giáo viên tiểu học 1.074 chỉ tiêu; giáo viên mầm non 6.356 chỉ tiêu).

Quyết định của UBND thành phố Hà Nội

Quyết định của UBND thành phố Hà Nội

Với ngạch nhân viên, chỉ tiêu tuyển dụng 443 người, trong đó các trường trung học cơ sở 156 chỉ tiêu; các trường tiểu học 102 chỉ tiêu; các trường mầm non 185 chỉ tiêu.

Thành phố cũng đưa ra quy định về điểm học tập và điểm tốt nghiệp trong trường hợp người dự xét tuyển không có bảng điểm học tập hoặc có nhưng không thể xác định được điểm học tập hoặc điểm tốt nghiệp. Điểm nào trong điểm học tập hoặc điểm tốt nghiệp không xác định được sẽ căn cứ xếp hạng ghi trong bằng tốt nghiệp để quy đổi ra điểm theo thang điểm 100.

Cụ thể bằng tốt nghiệp hạng trung bình, hoặc không xếp hạng, điểm học tập và tốt nghiệp sẽ bằng 50, Bằng tốt nghiệp trung bình khá 60, loại khá 70, giỏi 80 và hạng xuất sắc sẽ là 90.

Điểm đáng chú ý đó là yêu cầu người tuyển dụng phải có hộ khẩu thường trú tại Hà Nội; trường hợp không có hộ khẩu thường trú tại Hà Nội phải là Thủ khoa xuất sắc được UBND thành phố tặng Bằng khen.

Thành phố Hà Nội sẽ áp dụng hình thức xét tuyển đặc cách và hình thức xét tuyển để tuyển dụng viên chức. Thời gian tổ chức tuyển dụng thống nhất toàn thành phố từ tháng 6/2014.

Theo Minh Anh/Báo Vietnamnet

Link nội dung: https://dantri.com.vn/chinh-sach/cua-hep-cho-nguoi-ngoai-tinh-lam-giao-vien-o-ha-noi-1404661827.htm