Kết quả lấy phiếu tín nhiệm lãnh đạo văn phòng UBND TPHCM

(Dân trí) - Ngày 26/12, trong cuộc họp báo về tình hình kinh tế - xã hội thành phố năm 2014, ông Võ Văn Luận, Chánh văn phòng UBND TP đã thông báo kết quả lấy phiếu tín nhiệm trong Đảng đối với các chức danh trong Thường vụ Đảng ủy, Lãnh đạo Văn phòng UBND TP.

Theo kết quả được công bố, ông Võ Văn Luận đạt số phiếu tín nhiệm cao nhiều nhất.

Ông Võ Văn Luận cho biết, đối với các chức danh Phó Chủ tịch UBND TP là ủy viên Ban thường vụ Thành ủy do Thành ủy tổ chức lấy phiếu tín nhiệm; Phó Chủ tịch UBND TP không phải là ủy viên Ban thường vụ Thành ủy thì lấy phiếu tín nhiệm trong Đảng tại hội nghị thủ trưởng các sở -  ngành, quận – huyện. Còn đối với cán bộ chủ chốt  Sở - ngành, quận – huyện thì lấy phiếu tín nhiệm tại đơn vị.

STT

Họ và tên

Tín nhiệm cao

Tín nhiệm

Tín nhiệm thấp

1

Võ Văn Luận

Chánh văn phòng UBND TP

43/48 phiếu

Đạt tỷ lệ 89,6%

5/48 phiếu

Đạt tỷ lệ 10,4%

0

2

Lâm Văn Ba

Phó Chánh văn phòng UBND TP

42/48

Đạt tỷ lệ

87,5%

5/48 phiếu

Đạt tỷ lệ

10,5%

1/48 phiếu

Đạt tỷ lệ

2%

3

Ngô Kim Liên

Phó Chánh văn phòng UBND TP

40/48 phiếu

Đạt tỷ lệ 83,3%

7/48 phiếu

Đạt tỷ lệ 14,6%

1/48 phiếu

Đạt tỷ lệ

2%

4

Lê Văn Thanh

Phó Chánh văn phòng UBND TP

40/48 phiếu

Đạt tỷ lệ

83,3%

8/48 phiếu

Đạt tỷ lệ

16,7%

0

5

Nguyễn Văn Hùng

Phó Chánh văn phòng UBND TP

 38/48 phiếu

Đạt tỷ lệ

79,2%

10/48 phiếu

Đạt tỷ lệ

20,8%

0

6

Võ Sĩ

Phó Chánh văn phòng UBND TP

34/48 phiếu

Đạt tỷ lệ

70,8%

14/48 phiếu

Đạt tỷ lệ

29,2%

0

7

Nguyễn Thanh Tùng

Phó Chánh văn phòng UBND TP

33/48 phiếu

Đạt tỷ lệ

68,8%

10/48 phiếu

Đạt tỷ lệ

20,8%

5/48 phiếu

Đạt tỷ lệ

10,4%

8

Lê Thị Hồng Nga

Phó Chánh văn phòng UBND TP

 17/48 phiếu

Đạt tỷ lệ

35,5%

27/48 phiếu

Đạt tỷ lệ

56,3%

4/48 phiếu

Đạt tỷ lệ

8,3%

 Quốc Anh

Link nội dung: https://dantri.com.vn/chinh-tri/ket-qua-lay-phieu-tin-nhiem-lanh-dao-van-phong-ubnd-tphcm-1420316492.htm