Ô tô 7 chỗ trở xuống sẽ phải nộp phí thử nghiệm mức tiêu thụ nhiên liệu?

Theo dự thảo thông tư đang được Bộ Tài chính lấy ý kiến, ô tô từ 7 chỗ ngồi trở xuống sẽ phải nộp phí thử nghiệm mức tiêu thụ nhiên liệu và lệ phí cấp giấy chứng nhận dán nhãn năng lượng.

Ô tô 7 chỗ trở xuống sẽ phải nộp phí thử nghiệm mức tiêu thụ nhiên liệu?
Xe ô tô sử dụng nhiên liệu xăng sẽ nộp phí là 16 triệu đồng/phép thử/lần; đối với xe ô tô sử dụng nhiên liệu diesel là 16,5 triệu đồng/phép thử/lần. Ảnh minh họa

Bộ Tài chính đang lấy ý kiến về dự thảo thông tư hướng dẫn thu phí thử nghiệm khí thải đối với phương tiện giao thông cơ giới đường bộ sản xuất, lắp ráp và nhập khẩu; phí thử nghiệm mức tiêu thụ nhiên liệu, lệ phí cấp giấy chứng nhận dán nhãn năng lượng đối với xe ô tô từ 7 chỗ ngồi trở xuống.

Dự thảo thông tư nhằm thay thế Thông tư số 195/2011/TT-BTC hướng dẫn chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thử nghiệm khí thải đối với phương tiện giao thông cơ giới đường bộ sản xuất, lắp ráp và nhập khẩu, đã được Bộ Tài chính ban hành ngày 26/12/2011, có bổ sung thêm phí thử nghiệm mức tiêu thụ nhiên liệu, lệ phí cấp giấy chứng nhận dán nhãn năng lượng đối với xe ô tô từ 7 chỗ ngồi trở xuống.

So với Thông tư 195/2011/TT-BTC, dự thảo thông tư mới có bổ sung thêm đối tượng nộp phí, lệ phí. Cụ thể: tổ chức, cá nhân sản xuất, lắp ráp và nhập khẩu đối với xe ô tô từ 7 chỗ ngồi trở xuống khi kiểm tra thử nghiệm tiêu thụ nhiên liệu thì phải nộp phí thử nghiệm nhiên liệu; khi đăng ký cấp giấy chứng nhận dán nhãn năng lượng có thì phải nộp lệ phí cấp giấy chứng nhận dán nhãn năng lượng cho Cục Đăng kiểm Việt Nam theo quy định tại Thông tư này.

Nội dung tiếp theo được bổ sung là mức thu phí thử nghiệm mức tiêu thụ nhiên liệu (theo phương pháp tính toán cân bằng cácbon hoặc đo tiêu thụ nhiên liệu trực tiếp) đối với xe ô tô từ 7 chỗ ngồi trở xuống. Theo đó, đối với xe ô tô sử dụng nhiên liệu xăng là 16.000.000 đồng/phép thử/lần; đối với xe ô tô sử dụng nhiên liệu diesel là 16.500.000 đồng/phép thử/lần.

Trường hợp phương tiện vừa đăng ký thử nghiệm khí thải vừa đăng ký thử nghiệm mức tiêu thụ nhiên liệu theo phương pháp cân bằng cacbon thì chỉ phải nộp một lần phí thử nghiệm khí thải.

Mức thu lệ phí cấp giấy chứng nhận dán nhãn năng lượng đối với xe ô tô từ 7 chỗ trở xuống là 100.000 đồng/giấy.

Đối tượng nộp phí phải nộp một lần toàn bộ số tiền phí khi nộp hồ sơ yêu cầu thử nghiệm khí thải, thử nghiệm mức tiêu thụ nhiên liệu.

Cục Đăng kiểm Việt Nam tổ chức thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thử nghiệm mức tiêu thụ nhiên liệu, lệ phí cấp giấy chứng nhận dán nhãn năng lượng đối với xe ô tô từ 7 chỗ trở xuống theo quy định, đồng thời nộp toàn bộ (100%) tiền lệ phí cấp giấy chứng nhận dán nhãn năng lượng lượng đối với xe ô tô từ 7 chỗ trở xuống thu được vào ngân sách nhà nước theo Chương, tiểu mục của Mục lục ngân sách nhà nước hiện hành.

Sau khi dự thảo thông tư được ban hành và có hiệu lực, Thông tư số 195/2011/TT-BTC ngày 26/12/2011 của Bộ Tài chính sẽ được bãi bỏ.

Theo Hoàng Lâm

Thời báo Tài chính Việt Nam

Ô tô 7 chỗ trở xuống sẽ phải nộp phí thử nghiệm mức tiêu thụ nhiên liệu?
 
Ô tô 7 chỗ trở xuống sẽ phải nộp phí thử nghiệm mức tiêu thụ nhiên liệu?Link nội dung: https://dantri.com.vn/o-to-xe-may/o-to-7-cho-tro-xuong-se-phai-nop-phi-thu-nghiem-muc-tieu-thu-nhien-lieu-1434677717.htm