Lãnh đạo Đảng, Nhà nước vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh

(Dân trí) - Sáng nay (ngày 6/12), trước phiên họp trù bị Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ IX, lãnh đạo Đảng, Nhà nước và các đoàn đại biểu vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ IX, có nhiệm vụ đánh giá kết quả thực hiện mục tiêu, nhiệm vụ của các phong trào thi đua yêu nước và công tác khen thưởng giai đoạn 2011-2015. Đại hội cũng sẽ biểu dương, tôn vinh các anh hùng, chiến sĩ thi đua, các tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến, nhân tố tiêu biểu trong toàn quốc…

Có 125 đoàn đại biểu về dự Đại hội Thi đua yêu nước, tổng số 2.000 đại biểu, trong đó có 1.800 đại biểu chính thức, gồm 138 đại biểu là Chủ tịch Hội đồng Thi đua – Khen thưởng các bộ ban ngành; 167 đại biểu là đại diện tập thể và các cá nhân được phong tặng danh hiệu “Anh hùng Lao động”, “Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân”; 101 đại biểu là “Chiến sĩ thi đua toàn quốc”; 1.394 đại biểu là đại diện các tập thể, cá nhân điển hình xuất sắc trên các lĩnh vực chính trị, kinh tế, xã hội, quốc phòng, an ninh…

Đoàn Chủ tịch Đại hội gồm 35 người, trong đó có lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Quốc hội, Chính phủ, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và lãnh đạo một số Bộ ngành, đoàn thể Trung ương, TP Hà Nội và TP Hồ Chí Minh.

Các đoàn vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh
Các đoàn vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh - 2
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh - 3
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh - 4
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh - 5
2.000 đại biểu, trong đó có 1.800 địa biểu chính thức dự Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ IX (Ảnh Hữu Nghị)
2.000 đại biểu, trong đó có 1.800 địa biểu chính thức dự Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ IX (Ảnh Hữu Nghị)
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh - 7
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh - 9
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh - 10
Phiên họp trù bị Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ IX diễn ra trong sáng nay
Phiên họp trù bị Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ IX diễn ra trong sáng nay
Trước phiên họp trù bị là lễ khai trương Trung tâm báo chí Đại hội Thi đua yêu nước (Ảnh Mai Châm)
Trước phiên họp trù bị là lễ khai trương Trung tâm báo chí Đại hội Thi đua yêu nước (Ảnh Mai Châm)

Quang Phong (Ảnh Hữu Nghị, Mai Châm)

 

 

Lãnh đạo Đảng, Nhà nước vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh - 13

 

Link nội dung: https://dantri.com.vn/xa-hoi/lanh-dao-dang-nha-nuoc-vao-lang-vieng-chu-tich-ho-chi-minh-20151206103954029.htm