Đáng yêu chú mèo đặc biệt có đôi mắt tựa hồ thu

(Dân trí) - Chú mèo Coby đang trở thành "thần tượng" của hơn 200.000 ngàn người theo dõi trên Instagram nhờ vẻ đáng yêu không thể cưỡng lại được và đôi mắt đặc biệt có sức mạnh khiến người xem "chết đuối".

Đáng yêu chú mèo đặc biệt có đôi mắt tựa hồ thu - 1

Đáng yêu chú mèo đặc biệt có đôi mắt tựa hồ thu - 2

Đáng yêu chú mèo đặc biệt có đôi mắt tựa hồ thu - 3

Đáng yêu chú mèo đặc biệt có đôi mắt tựa hồ thu - 4

Đáng yêu chú mèo đặc biệt có đôi mắt tựa hồ thu - 5

Đáng yêu chú mèo đặc biệt có đôi mắt tựa hồ thu - 6

Đáng yêu chú mèo đặc biệt có đôi mắt tựa hồ thu - 7

Đáng yêu chú mèo đặc biệt có đôi mắt tựa hồ thu - 8

Đáng yêu chú mèo đặc biệt có đôi mắt tựa hồ thu - 9

Đáng yêu chú mèo đặc biệt có đôi mắt tựa hồ thu - 10

Đáng yêu chú mèo đặc biệt có đôi mắt tựa hồ thu - 11

Đáng yêu chú mèo đặc biệt có đôi mắt tựa hồ thu - 12

Đáng yêu chú mèo đặc biệt có đôi mắt tựa hồ thu - 13

Đáng yêu chú mèo đặc biệt có đôi mắt tựa hồ thu - 14

Đáng yêu chú mèo đặc biệt có đôi mắt tựa hồ thu - 15

Đáng yêu chú mèo đặc biệt có đôi mắt tựa hồ thu - 16

Đáng yêu chú mèo đặc biệt có đôi mắt tựa hồ thu - 17

Huyền Anh
Theo Boredpanda

Đáng yêu chú mèo đặc biệt có đôi mắt tựa hồ thu - 18

Link nội dung: https://dantri.com.vn/tinh-yeu-gioi-tinh/dang-yeu-chu-meo-dac-biet-co-doi-mat-tua-ho-thu-20160224121405175.htm