Hủy bỏ thỏa thuận thử việc có phải bồi thường?

Tôi ký hợp đồng thử việc với 1 công ty và được nhận lương thử việc bằng 80% lương chính thức của nhân viên. Trong 2 tháng thử việc, nếu tôi cảm thấy công việc không phù hợp và xin thôi việc thì có vi phạm hợp đồng không?

Hủy bỏ thỏa thuận thử việc có phải bồi thường? - 1

Sau 2 tháng thử việc, nếu tôi được nhận làm chính thức thì có cần phải ký lại hợp đồng không? Nguyễn Văn Chiến - Tỉnh Hà Nam

Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tỉnh Hà Nam trả lời vấn đề này như sau:

Căn cứ Khoản 2, Điều 29, Bộ Luật Lao động năm 2012, "Trong thời gian thử việc, mỗi bên có quyền hủy bỏ thỏa thuận thử việc mà không cần báo cáo trước và không phải bồi thường nếu việc làm thử không đạt yêu cầu mà hai bên đã thỏa thuận".

Sau 2 tháng mà công ty nhận ông vào làm việc chính thức thì hai bên cần thỏa thuận ký hợp đồng lao động bằng văn bản theo quy định của pháp luật.

Theo Chinhphu.vn

Link nội dung: https://dantri.com.vn/lao-dong-viec-lam/huy-bo-thoa-thuan-thu-viec-co-phai-boi-thuong-20160810122959909.htm