[Infographics] Thành tựu 71 năm xóa mù chữ và phổ cập giáo dục

71 năm qua kể từ ngày Cách mạng Tháng Tám thành công, Việt Nam đã đạt được nhiều thành tựu về giảm nhanh tỷ lệ mù chữ và phổ cập giáo dục tiểu học.

[Infographics] Thành tựu 71 năm xóa mù chữ và phổ cập giáo dục - 1

Theo TTXVN

http://www.vietnamplus.vn/infographics-thanh-tuu-71-nam-xoa-mu-chu-va-pho-cap-giao-duc/404037.vnp

Link nội dung: https://dantri.com.vn/giao-duc-khuyen-hoc/infographics-thanh-tuu-71-nam-xoa-mu-chu-va-pho-cap-giao-duc-20160902164048771.htm