Vụ đại gia thủy sản đi nước ngoài biệt tăm: Lấy tiền hoàn thuế trả nợ cho nông dân

(Dân trí) - Ngày 7/3, Tổ xử lý dự án chuỗi liên kết dọc cá tra tại An Giang đã có buổi làm việc với các hộ dân và ngân hàng. Tại đây, Tổ xứ lý nợ đưa ra phương án lấy tiền hoàn thuế của công ty Thuận An để trả nợ cho nông dân trong chuổi liên kết.

Theo Tổ xử lý nợ trong dự án chuỗi liên kết dọc cá tra tại An Giang, tính đến 28/2, tổng dư nợ của 12 hộ dân trong chuỗi liên kết sản xuất cá tra là 129,443 tỉ đồng, trong đó nợ gốc quá hạn là 68,545 tỉ đồng. Tổng số lãi vay phải trả là 3,070 tỉ đồng, trong đó lãi quá hạn phải trả là 0,312 tỉ đồng. Các khoản vay bắt đầu chuyên sang nợ xấu kể từ ngày 17/2/2017.

Tại buổi làm việc này, quan điểm tổ xử lý đưa ra là tập trung và ưu tiên xử lý theo những nội dung đơn kiến nghị của các hộ chăn nuôi trong dự án. Nguyên tắc xử lý phải đảm bảo quyền lợi của các hộ nuôi cá tra, sao cho giữ mối quan hệ hài hòa giữa ba bên: Hộ nông dân – Cty Thuận An – Agribank An Giang. Trong đó, ưu tiên giải quyết phần nợ trong chuỗi trước, ngoài chuỗi sau.


Hiện các nông dân chỉ chờ Ngân hàng Nhà nước Việt Nam phê duyệt phương án như Tổ xử lý nợ đưa ra trong buổi họp hôm nay là các hộ dân bị nợ ngân hàng (giá trị giao cá cao hơn dư nợ) sẽ được giải cứu

Hiện các nông dân chỉ chờ Ngân hàng Nhà nước Việt Nam phê duyệt phương án như Tổ xử lý nợ đưa ra trong buổi họp hôm nay là các hộ dân bị nợ ngân hàng (giá trị giao cá cao hơn dư nợ) sẽ được giải cứu

Theo tổ xử lý nợ, trước mắt sẽ sử dụng nguồn thu hoàn thuế VAT trong năm 2015 và năm 2016 của Công ty Thuận An là 14,921 tỉ đồng. Tuy nhiên, theo Tổ xử lý nợ, trong số tiền này khả năng thu nắm chắc là trên 10,7 tỉ đồng. Số tiền này sẽ được chi trả cho số hộ nông dân có giá trị cá nuôi trong chuỗi bán cho Cty Thuận An lớn hơn phần nợ vay ở Agribank, hiện có 4 hộ thuộc dạng này.

Sau khi được Ngân hàng Nhà nước Việt Nam phê duyệt phương án, sẽ tiến hành xác nhận nợ giữa 3 bên. Sau đó, giữa Agribank và người nuôi cá sẽ thực hiện hoàn tất cấn trừ nợ, khi đó, giữa Agribank và người nuôi cá hoàn tất các nghĩa vụ. Agribank An Giang sẽ thực hiện việc giải chấp tài sản thế chấp của 4 hộ nuôi cá theo dạng này.

Đối với 6 hộ có nợ vay lớn hơn giá trị giao cá (chêch lệch là trên 20,9 tỉ đồng), sau khi được Ngân hàng Nhà nước Việt Nam phê duyệt phương án, sẽ tiến hành hoàn tất việc xác nhận nợ giữa 3 bên. Sau đó, giữa Agribank và hộ nuôi cá thực hiện việc cấn trừ nợ, khi đó sẽ hoàn tất các nghĩa vụ. Tiếp theo, Agribank An Giang thực hiện việc giải chấp tài sản thế chấp cho các hộ này.

Đối với 2 hộ nuôi cá còn lại, do có quan hệ công nợ riêng với Công ty Thuận An, Agribank An Giang sẽ có phương án xử lý riêng từng trường hợp.

Nguyễn Hành

Link nội dung: https://dantri.com.vn/kinh-doanh/vu-dai-gia-thuy-san-di-nuoc-ngoai-biet-tam-lay-tien-hoan-thue-tra-no-cho-nong-dan-20170307195132849.htm