Thử tài tinh mắt: Bạn có nhận ra những địa danh nổi tiếng thế giới?

(Dân trí) - Liệu bạn có thể nhận ra những địa danh nổi tiếng thế giới nếu chỉ nhìn vào bóng của chúng? Mời bạn thử tài với loạt hình dưới đây để kiểm tra kiến thức Địa lý của mình nhé!

1. Bức tượng nổi tiếng này tên là gì?

Thử tài tinh mắt: Bạn có nhận ra những địa danh nổi tiếng thế giới? - 1

2. Tháp này tên là gì?

Thử tài tinh mắt: Bạn có nhận ra những địa danh nổi tiếng thế giới? - 2

3. Bạn có nhận ra kiến trúc cổ đại này?

Thử tài tinh mắt: Bạn có nhận ra những địa danh nổi tiếng thế giới? - 3

4. Công trình này tên là gì?

Thử tài tinh mắt: Bạn có nhận ra những địa danh nổi tiếng thế giới? - 4

5. Đố bạn đây là gì?

Thử tài tinh mắt: Bạn có nhận ra những địa danh nổi tiếng thế giới? - 5

6. Đây là cầu gì?

Thử tài tinh mắt: Bạn có nhận ra những địa danh nổi tiếng thế giới? - 6

7. Bức tượng này tên là gì?

Thử tài tinh mắt: Bạn có nhận ra những địa danh nổi tiếng thế giới? - 7

8. Còn đây là gì?

Thử tài tinh mắt: Bạn có nhận ra những địa danh nổi tiếng thế giới? - 8

Chúng tôi sẽ công bố đáp án vào sáng mai.

Xuân Vũ

Tổng hợp

Link nội dung: https://dantri.com.vn/giao-duc-huong-nghiep/thu-tai-tinh-mat-ban-co-nhan-ra-nhung-dia-danh-noi-tieng-the-gioi-20170923223951024.htm