Đáp án thử tài tinh mắt: Bạn có nhận ra những địa danh nổi tiếng thế giới?

(Dân trí) - Với câu đố "Liệu bạn có thể nhận ra những địa danh nổi tiếng thế giới nếu chỉ nhìn vào bóng của chúng?", bạn đã nhận ra bao nhiêu địa danh? Bạn xem đáp án dưới đây để xem mình làm đúng bao nhiêu câu nhé!

Mời bạn xem lại câu hỏi:

1. Bức tượng nổi tiếng này tên là gì?

Đáp án thử tài tinh mắt: Bạn có nhận ra những địa danh nổi tiếng thế giới? - 1

2. Tháp này tên là gì?

Đáp án thử tài tinh mắt: Bạn có nhận ra những địa danh nổi tiếng thế giới? - 2

3. Bạn có nhận ra kiến trúc cổ đại này?

Đáp án thử tài tinh mắt: Bạn có nhận ra những địa danh nổi tiếng thế giới? - 3

4. Công trình này tên là gì?

Đáp án thử tài tinh mắt: Bạn có nhận ra những địa danh nổi tiếng thế giới? - 4

5. Đố bạn đây là gì?

Đáp án thử tài tinh mắt: Bạn có nhận ra những địa danh nổi tiếng thế giới? - 5

6. Đây là cầu gì?

Đáp án thử tài tinh mắt: Bạn có nhận ra những địa danh nổi tiếng thế giới? - 6

7. Bức tượng này tên là gì?

Đáp án thử tài tinh mắt: Bạn có nhận ra những địa danh nổi tiếng thế giới? - 7

8. Còn đây là gì?

Đáp án thử tài tinh mắt: Bạn có nhận ra những địa danh nổi tiếng thế giới? - 8

ĐÁP ÁN:

1. Tượng Nữ Thần Tự do ở New York (Mỹ)

Đáp án thử tài tinh mắt: Bạn có nhận ra những địa danh nổi tiếng thế giới? - 9

2. Tháp Eiffel ở Paris (Pháp)

Đáp án thử tài tinh mắt: Bạn có nhận ra những địa danh nổi tiếng thế giới? - 10

3. Kim tự tháp Giza ở Giza (Ai Cập)

Đáp án thử tài tinh mắt: Bạn có nhận ra những địa danh nổi tiếng thế giới? - 11

4. ĐềnTaj Mahal ở thành phố Agra (Ấn Độ)

Đáp án thử tài tinh mắt: Bạn có nhận ra những địa danh nổi tiếng thế giới? - 12

5. Tháp nghiêng Pisa ở Pisa (Ý)

Đáp án thử tài tinh mắt: Bạn có nhận ra những địa danh nổi tiếng thế giới? - 13

6. Cầu Golden Gate ở San Francisco (Mỹ)

Đáp án thử tài tinh mắt: Bạn có nhận ra những địa danh nổi tiếng thế giới? - 14

7. Tượng Chúa cứu thế ở Rio de Janeiro (Brazil)

Đáp án thử tài tinh mắt: Bạn có nhận ra những địa danh nổi tiếng thế giới? - 15

8. Bãi đã cổ Stonehenge ở hạt Wiltshire (Anh)

Đáp án thử tài tinh mắt: Bạn có nhận ra những địa danh nổi tiếng thế giới? - 16

Xuân Vũ

Tổng hợp

Link nội dung: https://dantri.com.vn/giao-duc-khuyen-hoc/dap-an-thu-tai-tinh-mat-ban-co-nhan-ra-nhung-dia-danh-noi-tieng-the-gioi-20170924223005398.htm