Sai phạm tại trường Cao đẳng Cộng đồng tỉnh Sóc Trăng: Miễn nhiệm chức vụ hiệu trưởng!

(Dân trí) - Liên quan đến sai phạm tại trường Cao đẳng Cộng đồng (CĐCĐ) tỉnh Sóc Trăng, UBND tỉnh Sóc Trăng đã triển khai quyết định miễn nhiệm chức vụ Hiệu trưởng đối với ông Đoàn Thiện Tài do có nhiều sai phạm trong quản lý.

Trường Cao đẳng Cộng đồng tỉnh Sóc Trăng.
Trường Cao đẳng Cộng đồng tỉnh Sóc Trăng.

Như Dân trí đã phản ánh, tháng 3/2017, Chi bộ Phòng Hành chính tổng hợp (trường CĐCĐ Sóc Trăng) đã kỷ luật Đảng đối với Hiệu trưởng Đoàn Thiện Tài, kiêm Bí thư Đảng ủy bằng hình thức khiển trách vì vi phạm đạo đức lối sống, khi ông Tài cùng một số cán bộ trong trường đi nhậu trong giờ làm việc và để xảy ra mâu thuẫn khiến một giảng viên của trường này rút dao định đâm đồng nghiệp.

Tiếp đó, ngày 25/4/2017, Chánh Thanh tra tỉnh Sóc Trăng đã có văn bản thông báo kết luận thanh tra về thực hiện chính sách, pháp luật tài chính và xây dựng cơ bản tại trường CĐCĐ Sóc Trăng, với số tiền sai phạm trên 8,5 tỉ đồng (trong đó về tài chính là trên 8,1 tỉ đồng; về xây dựng cơ bản là gần 378 triệu đồng).

Đơn cử, ngoài thanh toán công tác phí vượt quy định gần 110 triệu đồng, trường CĐCĐ Sóc Trăng thanh toán chứng từ không hóa đơn trên 300 triệu đồng; thanh toán không đầy đủ chứng từ 2,3 tỷ đồng; hợp pháp hóa chứng từ thanh toán không đúng quy định gần 1,4 tỷ đồng; chi tiền quản lý lớp không theo quy định 1,25 tỷ đồng; chi sai tiền vượt giờ 362 triệu đồng;...

Thanh tra tỉnh Sóc Trăng đề nghị Hiệu trưởng trường CĐCĐ Sóc Trăng có trách nhiệm thu hồi và đôn đốc thu hồi trên 4,3 tỷ đồng. Liên quan đến tiền xây dựng cơ bản, có 2 nhà thầu bị Thanh tra tỉnh Sóc Trăng kiến nghị thu hồi số tiền trên 115 triệu đồng.

Với sai phạm trên, về trách nhiệm, Thanh tra tỉnh Sóc Trăng kiến nghị UBND tỉnh Sóc Trăng chỉ đạo các cơ quan thẩm quyền xử lý, kiểm điểm tập thể và 10 cá nhân thuộc trường CĐCĐ Sóc Trăng, các đơn vị trực thuộc trường có liên quan đến sai phạm về tài chính, xây dựng và 1 cá nhân thuộc Ban Quản lý dự án xây dựng các công trình (thuộc Sở Xây dựng Sóc Trăng).

Đối với nội dung sai phạm liên quan đến thanh toán chứng từ không đúng thực tế (hợp thức hóa chứng từ chi tiền mở rộng Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học; tổ chức ôn thi; chi quảng cáo lớp cao học;…), sử dụng vào mục đích cá nhân, Thanh tra tỉnh kiến nghị Chủ tịch UBND tỉnh Sóc Trăng chỉ đạo chuyển hồ sơ sang cơ quan điều tra xử lý theo pháp luật.

Trên cơ sở các sai phạm đó, Thanh tra tỉnh Sóc Trăng đề nghị Hiệu trưởng trường CĐCĐ Sóc Trăng có trách nhiệm thu hồi và đôn đốc thu hồi với số tiền trên 4,3 tỷ đồng (trong đó, trường CĐCĐ Sóc Trăng trên 3,28 tỉ đồng; Trung tâm ĐT-QHDN&HTSV trên 1 tỉ đồng; lập thủ tục nộp số tiền truy thu thuế trên 86,6 triệu đồng).

Về xây dựng cơ bản thu hồi chi phí xây lắp trên 376,8 triệu đồng. Riêng số tiền trên 4 tỉ đồng không thu hồi vì đơn vị có thực hiện nhưng thanh toán chứng từ sai trình tự thủ tục, chỉ kiểm điểm trách nhiệm đối với các cá nhân để xảy ra sai phạm.

Bạch Dương

Link nội dung: https://dantri.com.vn/ban-doc/sai-pham-tai-truong-cao-dang-cong-dong-tinh-soc-trang-mien-nhiem-chuc-vu-hieu-truong-20171028074138535.htm