Quảng Nam: Thưởng Tết cao nhất thuộc về một doanh nghiệp FDI

(Dân trí) - Ông Nguyễn Thùy - Phó Sở LĐ-TB&XH tỉnh Quảng Nam - vừa thông báo về tình hình tiền lương, thu nhập năm 2017 và kế hoạch thưởng Tết năm 2018 ở 27 doanh nghiệp ở trong và ngoài các khu công nghiệp trên địa bàn.

Qua tổng hợp tình hình tiền lương, kế hoạch thưởng Tết dương lịch và âm lịch trên địa bàn trong năm 2017 với trên 22.300 lao động cho thấy, tiền lương bình quân đối với các doanh nghiệp (DN) trong khu công nghiệp (KCN) cao nhất thuộc về các DN dân doanh với mức lương bình quân 6,12 triệu đồng/người/tháng. Tiếp đến là các công ty TNHH MTV do nhà nước nắm 100% vốn điều lệ với mức lương bình quân 5,43 triệu đồng/người/tháng.

Nhóm DN có cổ phần, vốn góp của nhà nước với mức tiền lương bình quân 5,32 triệu đồng/người/tháng; các DN FDI có mức lương bình quân 4,685 triệu đồng/người/tháng.


Mức thưởng Tết trên địa bàn Quảng Nam năm 2018 tăng hơn so với 2017

Mức thưởng Tết trên địa bàn Quảng Nam năm 2018 tăng hơn so với 2017

Tiền lương cao nhất của người lao động có mức cao nhất với 60 triệu đồng/người/tháng thuộc khối DN dân doanh, tiếp đến là công ty cổ phần, vốn góp của nhà nước với mức lương 34,4 triệu đồng/người/tháng. Mức tiền lương cao nhất trong loại hình công ty TNHH MTV do nhà nước năm 100% vốn điều lệ là 27,5 triệu đồng/người/tháng và cuối cùng là DN FDI với mức lương 22 triệu đồng/người/tháng.

Tiền lương thấp nhất thuộc về DN dân doanh với mức lương 3,25 triệu đồng/người/tháng, tiếp đến là DN FDI với mức lương 3,5 triệu đồng/người/tháng; các công ty cổ phần, vốn góp của nhà nước 4,3 triệu đồng/người/tháng; công ty TNHH MTV do nhà nước nắm 100% vốn điều lệ với mức lương 5,2 triệu đồng/người/tháng.

Đối với các DN ngoài KCN, tiền lương bình quân cao nhất thuộc về các công ty TNHH MTV do nhà nước nắm 100% vốn điều lệ, mức lương bình quân 9,4 triệu đồng/người/tháng; tiếp đến là loại hình công ty cổ phần, vốn góp của nhà nước với mức tiền lương bình quân 9,37 triệu đồng/người/tháng; DN FDI với mức lương 5,63 triệu đồng/người/tháng; DN dân doanh với mức lương bình quân 5,55 triệu đồng/người/tháng.

Tiền lương cao nhất trong khối DN này thuộc về DN FDI với mức tiền lương 83 triệu đồng/người/tháng; công ty có cổ phần, vốn góp của nhà nước với mức tiền lương 46,34 triệu đồng/người/tháng; công ty TNHH MTV do nhà nước nắm 100% vốn điều lệ là 37,5 triệu đồng/người/tháng; DN dân doanh với mức lương cao nhất 24,2 triệu đồng/người/tháng.

Tiền lương thấp thuộc về DN FDI với mức lương 3,5 triệu đồng/người/tháng, tiếp đến là DN dân doanh với mức lương 3,6 triệu đồng/người/tháng; các công ty cổ phần, vốn góp của nhà nước 3,8 triệu đồng/người/tháng; công ty TNHH MTV do nhà nước nắm 100% vốn điều lệ với mức lương 5,8 triệu đồng/người/tháng.

Mức thưởng Tết 2018 tăng

Theo báo cáo cho thấy, mức tiền thưởng Tết dương lịch và âm lịch năm 2018 ở các DN trên địa bàn Quảng Nam đều tăng so với năm ngoái.

Cụ thể, tiền thưởng bình quân Tết dương lịch 2018 ở mức 1,39 triệu đồng/người, tăng 55% so với năm 2017; tiền thưởng bình quân cao nhất là 15,6 triệu đồng, tăng hơn 10 lần năm 2017.

Tiền thưởng bình quân Tết âm lịch Mậu Tuất là 5,79 triệu đồng, tăng hơn 10% so với năm 2017; tiền thưởng bình quân cao nhất là 22,25 triệu đồng (tăng 67%); tiền thưởng bình quân thấp nhất là 3,875 triệu đồng (tăng 3%).

Cũng theo báo cáo của Sở LĐ-TB&XH Quảng Nam, mức thưởng Tết dương lịch năm 2018 thuộc về một DN FDI với mức thưởng trên 111 triệu đồng/người; mức thưởng thấp nhất cũng thuộc về khối DN FDI và dân doanh với mức thưởng thấp nhất chỉ 200 ngàn đồng/người.

Còn mức thưởng Tết Nguyên đán Mậu Tuất được ghi nhận ở DN dân doanh với số tiền 63 triệu đồng/người; còn mức thưởng thấp nhất được ghi nhận ở DN FDI với số tiền 3,5 triệu đồng/người.

Công Bính

Link nội dung: https://dantri.com.vn/lao-dong-viec-lam/quang-nam-thuong-tet-cao-nhat-thuoc-ve-mot-doanh-nghiep-fdi-20180119183852502.htm