VNDIRECT phát hành thành công 500 tỷ đồng trái phiếu cho quỹ đầu tư nước ngoài

Ngày 08/03/2018, Công ty Cổ phần Chứng khoán VNDIRECT đã phát hành thành công 500 tỷ đồng trái phiếu cho 2 quỹ đầu tư nước ngoài.

VNDIRECT phát hành thành công 500 tỷ đồng trái phiếu cho quỹ đầu tư nước ngoài - 1

Đây là đợt phát hành nằm trong kế hoạch phát hành 1000 tỷ trái phiếu năm 2018 của VNDIRECT nhằm bổ sung nguồn vốn cho hoạt động kinh doanh. Trái phiếu được phát hành là loại trái phiếu không chuyển đổi, kỳ hạn 2 năm, không có tài sản đảm bảo với mức lãi suất cố định năm đầu tiên là 8.8%/năm. Nguồn vốn thu được từ đợt phát hành này giúp VNDIRECT nâng cao năng lực tài chính, sẵn sàng đáp ứng nhu cầu vay vốn của các nhà đầu tư trên thị trường chứng khoán trong năm 2018.

Sự kiện này đánh dấu đợt phát hành trái phiếu thành công lần đầu tiên của VNDIRECT cho quỹ đầu tư nước ngoài, sau khi đã phát hành thành công 320 tỷ trái phiếu tới các định chế tài chính trong nước và khách hàng cá nhân năm 2017 nhằm tiếp tục khẳng định uy tín và vị thế của VNDIRECT trên thị trường chứng khoán Việt Nam.

Link nội dung: https://dantri.com.vn/tai-chinh-dau-tu/vndirect-phat-hanh-thanh-cong-500-ty-dong-trai-phieu-cho-quy-dau-tu-nuoc-ngoai-20180312145009508.htm