Đố bạn nhận ra những tòa nhà nổi tiếng này

(Dân trí) - Bài trắc nghiệm dưới đây hỏi bạn về những tòa nhà nổi tiếng thế giới. Chỉ những người cực kỳ thông thạo về kiến trúc mới làm đúng ít nhất 6 câu trong bài trắc nghiệm này.

Xuân Vũ

Tổng hợp

Link nội dung: https://dantri.com.vn/giao-duc-huong-nghiep/do-ban-nhan-ra-nhung-toa-nha-noi-tieng-nay-20181219220501023.htm