Gần 400 công nhân lao đao vì doanh nghiệp nước ngoài chây ỳ chậm trả lương!

(Dân trí) - Chậm trả lương cho người lao động trong nhiều tháng, chậm đóng Bảo hiểm xã hội bắt buộc, bảo hiểm thất nghiệp, Công ty TNHH Duo Vina có địa chỉ tại huyện Lạng Giang, tỉnh Bắc Giang mới đây đã phải nhận quyết định xử phạt vi phạm hành chính về lĩnh vực lao động, bảo hiểm xã hội.

Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang vừa ban hành Quyết định xử phạt vi phạm hành chính về lĩnh vực lao động, bảo hiểm xã hội đối với Công ty trách nhiệm hữu hạn Duo Vina.

Theo Quyết định số 524/QĐ-XPVPHC ngày 5/4/2019, xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty trách nhiệm hữu hạn (TNHH) Duo Vina. Địa chỉ: Thôn An Long, xã Yên Mỹ, huyện Lạng Giang, tỉnh Bắc Giang. Do Ông Shin Jong Soo, Quốc tịch Hàn Quốc là Giám đốc Công ty.

Với hành vi vi phạm là trả lương cho người lao động không đúng hạn. Cụ thể từ ngày 16/02/2019 đến ngày 29/3/2019, mặc dù đã quá thời hạn trả lương của tháng 01/2019 cho người lao động (thời hạn trả lương theo hợp đồng lao động và theo quy chế trả lương là ngày 15/02/2019) nhưng công ty chưa trả lương cho 429 người lao động.

Từ ngày 16/3/2019 đến ngày 29/3/2019, mặc dù đã quá thời hạn trả lương của tháng 02/2019 cho người lao động. Theo quy chế trả lương ngày 15/3/2019 nhưng công ty chưa trả cho 386 người lao động.

Ngoài ra, Công ty chậm đóng Bảo hiểm xã hội bắt buộc, bảo hiểm thất nghiệp 4.254.450.286 với cơ quan Bảo hiểm xã hội huyện Lạng Giang, tỉnh Bắc Giang.

Với các hành vi trên, Công ty TNHH Duo Vina bị phạt số tiền 230 triệu đồng.

Quyết định cũng yêu cầu Công ty TNHH Duo Vina phải thanh toán lương cho 429 người lao động trong thời gian từ ngày 16/02/2019 đến ngày 29/3/2019; thanh toán lương cho 386 người lao động từ ngày 16/3/2019 đến ngày 29/3/2019.

Công ty phải truy nộp toàn bộ số tiền Bảo hiểm xã hội bắt buộc, Bảo hiểm thất nghiệp chậm đóng đối với cơ quan Bảo hiểm xã hội huyện Lạng Giang, tỉnh Bắc Giang (bao gồm cả lãi).

Chủ tịch tỉnh Bắc Giang yêu cầu Công ty TNHH Duo Vina phải nghiêm chỉnh chấp hành quyết định xử phạt này. Thời hạn thực hiện các biện pháp khắc phục hậu quả nêu trên là 10 ngày.

Ngọc Hân

 

Link nội dung: https://dantri.com.vn/ban-doc/gan-400-cong-nhan-lao-dao-vi-doanh-nghiep-nuoc-ngoai-chay-y-cham-tra-luong-20190419101218833.htm