Đưa khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo trở thành trụ cột phát triển

(Dân trí) - Trong bối cảnh hợp tác và hội nhập quốc tế đang diễn ra mạnh mẽ, khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo ngày càng khẳng định rõ nét vai trò quan trọng trong việc thúc đẩy năng suất lao động, chất lượng tăng trưởng và năng lực cạnh tranh của nền kinh tế.

Nhằm làm rõ vai trò của khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo như là một trụ cột quan trọng trong phát triển kinh tế, xã hội, đồng thời khuyến nghị những giải pháp chính sách cụ thể cho Việt Nam, ngày mai (15/5), Bộ Khoa học và Công nghệ phối hợp với Bộ Ngoại giao và Thương mại Australia và Liên minh Đổi mới Phát triển Quốc tế tổ chức Hội nghị “Khoa học, Công nghệ và Đổi mới sáng tạo - Một trụ cột cho Phát triển Kinh tế Xã hội của Việt Nam”. Đây là một trong những hoạt động quan trọng trong khuôn khổ “Tuần lễ Đổi mới sáng tạo” diễn ra từ ngày 13 - 17/5/2019 tại Hà Nội.

Đưa khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo trở thành trụ cột phát triển - 1

Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Bùi Thế Duy. 

Thứ trưởng Bộ KH&CN Bùi Thế Duy cho biết, đây là lần đầu tiên các chuyên gia, lãnh đạo của các quốc gia, các quỹ, các tổ chức hàng đầu thế giới về đổi mới sáng tạo từ Liên minh Đổi mới phát triển quốc tế (IDIA) sẽ nhóm họp tại Việt Nam và cùng tham dự Hội nghị “Khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo - Một trụ cột cho phát triển kinh tế - xã hội của Việt Nam” với sự tham dự của các đồng chí Lãnh đạo Đảng, Chính phủ, các bộ, ngành, địa phương.

Hội nghị diễn ra vào thời điểm Việt Nam đang tập trung xây dựng xây dựng Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm 2021-2030. Đây là cơ hội để chúng ta nhận được sự tham vấn của các chuyên gia đến từ các quốc gia, tổ chức hàng đầu quốc tế về đổi mới sáng tạo cho định hướng phát triển kinh tế - xã hội của Việt Nam, trong đó, khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo được xác định là một trụ cột mới.

Đây là những chuyên gia có kinh nghiệm phát triển quốc gia của họ, trải qua giai đoạn chuyển đổi từ mô hình kinh tế có thu nhập trung bình, trung bình thấp sang thu nhập trung bình cao và thu nhập cao, cũng như là những người có kinh nghiệm làm việc với các quốc gia đã chuyển đổi thành công và các quốc gia chưa chuyển đổi thành công. Những kinh nghiệm và ý kiến tham vấn của các chuyên gia sẽ là những thông tin quý báu và hữu ích, đóng góp vào quá trình xây dựng Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm 2021-2030 của Việt Nam.

Cũng theo Thứ trưởng Bùi Thế Duy, khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo là một trụ cột phát triển kinh tế không phải là sáng kiến của riêng ai. Đây là một quá trình đánh giá sự phát triển của các quốc gia trên thế giới.

“Ta có thể điểm lại 5 “con hổ” châu Á thoát khỏi bẫy thu nhập thấp và thu nhập trung bình nhờ dựa vào khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo. Những quốc gia này phải chuyển đổi từ quá trình phát triển kinh tế dựa trên lao động giá rẻ, dựa trên nguồn tài nguyên thiên nhiên dần cạn kiệt chuyển sang phát triển dựa trên hấp thụ công nghệ và tiếp đến là phát triển dựa trên sáng tạo công nghệ tạo ra tài sản trí tuệ, tạo thành nguồn nhiên liệu mới giúp cho phát triển kinh tế - xã hội.

Điều này thể hiện càng rõ trong thời đại ngày nay, sự phát triển nhanh chóng của khoa học và công nghệ, của sự hội tụ công nghệ số trong cuộc Cách mạng Công nghiệp lần thứ tư, đòi hỏi rằng khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo phải trở thành nền tảng cốt lõi của phát triển. Đảng, Chính phủ Việt Nam đã luôn quan tâm đến vị trí, vai trò của khoa học và công nghệ như là một động lực trong quá trình phát triển đất nước. Hiện nay, trước những yêu cầu và thách thức mới, Việt Nam tiếp tục lựa chọn khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo là một trong những trụ cột để phát triển”, Thứ trưởng Duy nói.

IDIA là một liên minh tập hợp các quốc gia hàng đầu thế giới về đổi mới sáng tạo như: Chính phủ Mỹ, Chính phủ Anh, Chính phủ Úc, Chính phủ Thụy Điển, Chính phủ Canada và các tổ chức quốc tế hàng đầu như: World Bank, UNDP, Unicef cũng như các Quỹ tài trợ hàng đầu như: Quỹ Đổi mới sáng tạo toàn cầu, Quỹ Bill & Melinda Gates, Quỹ Rockefeller... Liên minh luôn luôn quan tâm đến vai trò thúc đẩy khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo để phát triển kinh tế - xã hội. IDIA tổ chức họp nhóm 2 năm 1 lần.

Năm nay, lần đầu tiên IDIA họp nhóm tại Việt Nam và bàn về các vấn đề của Việt Nam. Điều đó cho thấy Việt Nam là điểm đến tin cậy đối với các tổ chức uy tín trên thế giới về khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo để hợp tác, cùng thúc đẩy phát triển bền vững, cùng đạt được những mục tiêu của thiên niên kỷ; lấy khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo là trụ cột để thúc đẩy hòa bình trên thế giới, thúc đẩy cả thế giới cùng phát triển.

Nguyễn Hùng

Link nội dung: https://dantri.com.vn/khoa-hoc-cong-nghe/dua-khoa-hoc-cong-nghe-va-doi-moi-sang-tao-tro-thanh-tru-cot-phat-trien-20190514143506526.htm