Nghệ An đã tinh giản gần 7.000 biên chế

(Dân trí) - Ngày 2/7, Ban Tổ chức Tỉnh ủy Nghệ An đã tổ chức hội nghị sơ kết công tác tổ chức xây dựng Đảng 6 tháng đầu năm. Tại hội nghị Ban tổ chức Tỉnh ủy cho biết, toàn tỉnh đã tinh giản được gần 7.000 biên chế.

Theo đó, sau gần 2 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 6 và 4 năm thực hiên Nghị quyết 39; toàn tỉnh đã giảm được 3 chi cục và 32 phòng (ban) trực thuộc. 100% huyện, thành, thị ủy đã thực hiện chủ trương trưởng ban Tuyên giáo đồng thời là giám đốc Trung tâm bồi dưỡng chính trị.

Nghệ An đã tinh giản gần 7.000 biên chế - 1

Hội nghị sơ kết công tác tổ chức xây dựng Đảng 6 tháng đầu năm.

8/21 đơn vị thực hiện thí điểm trưởng ban Dân vận đồng thời là Chủ tịch UBMTTQ cấp huyện. Đối với các đơn vị sự nghiệp công lập, đã giảm 51 đơn vị sự nghiệp công lập; 23 đơn vị đã chuyển sang cơ chế tự đảm bảo chi thường xuyên theo quyết định của UBND tỉnh.

Về sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị cấp xã: 460/480 xã, phường, thị trấn đã thực hiện sắp xếp, bố trí bộ phận văn phòng phục vụ chung cho cấp ủy và chính quyền cấp xã gắn với trung tâm 1 cửa cấp xã.

Đến nay, toàn tỉnh cũng đã tinh giản được 6.989 biên chế - đạt 10,3%; trong đó có 263 công chức, 6.726 viên chức. Trong đó, có hơn 4.500 người tinh giản biên chế nhưng được các cơ quan tự chủ, trả lương...

Bên cạnh đó, Ban tổ chức Tỉnh ủy đã tập trung tham mưu rà soát, bổ sung quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý theo chỉ đạo của Tỉnh ủy; tổ chức các hội nghị kiểm điểm tập thể, cá nhân, công tác đánh giá, xếp loại, thi đua khen thưởng tổ chức Đảng, đảng viên; tham mưu ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, quyền hạn của các ban, ủy ban kiểm tra và văn phòng Tỉnh ủy. 

Dịp này, Ban tổ chức Tỉnh ủy đã triển khai dự thảo kế hoạch thực hiện Chỉ thị số 35 CT/TW về Đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng. 

Nguyễn Phê

Link nội dung: https://dantri.com.vn/xa-hoi/nghe-an-da-tinh-gian-gan-7000-bien-che-20190703081831614.htm