121 bộ hồ sơ đất đai trễ hẹn: Xử lý trách nhiệm cán bộ

(Dân trí) - UBND tỉnh Bình Định ban hành văn bản xử lý trách nhiệm các tập thể, cá nhân liên quan đến kết quả giải quyết 385 hồ sơ thủ tục hành chính trễ hẹn trên lĩnh vực đất đai...

Ngày 9/12, tin từ UBND tỉnh Bình Định cho biết, ông Phan Cao Thắng - Phó Chủ tịch UBND tỉnh này vừa ký quyết định về việc xử lý trách nhiệm liên quan đến kết quả giải quyết 385 hồ sơ thủ tục hành chính trễ hẹn trên lĩnh vực đất đai được tiếp nhận tại Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh.

121 bộ hồ sơ đất đai trễ hẹn: Xử lý trách nhiệm cán bộ - 1

Việc thành lập hệ thống phần mềm một cửa điện tử liên thông huyện Hoài Ân (Bình Định) sẽ góp phần xử lý nhanh thủ tục giấy tờ cho người dân.

Theo đó, UBND tỉnh Bình Định yêu cầu Sở Tài nguyên - Môi trường khẩn trương chỉ đạo làm rõ, xác định cụ thể trách nhiệm cá nhân của lãnh đạo, công chức, viên chức liên quan đến 121 hồ sơ bị trễ hẹn do thời gian thẩm định và giải quyết hồ sơ quá hạn so với quy định.

Lãnh đạo tỉnh yêu cầu Cục Thuế Bình Định chỉ đạo làm rõ, xác định cụ thể trách nhiệm, xử lý nghiêm đối với cá nhân của lãnh đạo, công chức có liên quan đối với 175 hồ sơ bị trễ hẹn thuộc trách nhiệm giải quyết của các cơ quan thuộc ngành thuế.

Ban Tôn giáo tỉnh, UBND huyện Tuy Phước, UBND thị xã An Nhơn và TP Quy Nhơn phải nghiêm túc rút kinh nghiệm, chấn chỉnh cán bộ, công chức, viên chức liên quan trong việc chậm có văn bản phản hồi ý kiến tham gia góp ý theo đề nghị của Sở Tài nguyên - Môi trường Bình Định, dẫn đến 12 hồ sơ thủ tục hành chính bị giải quyết trễ hẹn.

Lãnh đạo tỉnh Bình Định cho rằng, nguyên nhân chủ yếu gây ra tình trạng trễ hẹn đối với 385 hồ sơ thủ tục hành chính nêu trên phần lớn thuộc về lãnh đạo các cơ quan, đơn vị có liên quan đã thiếu sâu sát trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc, nhắc nhở bộ phận chuyên môn thực hiện nhiệm vụ được giao; bị động trong công tác phối hợp giải quyết công việc, gây ách tắc, ảnh hưởng đến tiến độ giải quyết công việc chung.

Ngoài ra, một bộ phận cán bộ, công chức, viên chức thiếu tinh thần trách nhiệm trong thực thi công vụ nhưng chưa được xử lý nghiêm khắc để siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính trong cơ quan, đơn vị.

Doãn Công

Link nội dung: https://dantri.com.vn/xa-hoi/121-bo-ho-so-dat-dai-tre-hen-xu-ly-trach-nhiem-can-bo-20191209175704674.htm