Khi lãnh thổ bị xâm phạm, Việt Nam sẽ sử dụng mọi biện pháp tự vệ

(Dân trí) - "Việt Nam kiên quyết, kiên trì đấu tranh giải quyết mọi tranh chấp, bất đồng bằng biện pháp hòa bình trên cơ sở luật pháp quốc tế. Song, một khi độc lập, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ, vùng trời, vùng biển, lợi ích quốc gia, dân tộc bị xâm phạm, Việt Nam sẽ sử dụng mọi biện pháp cần thiết để tự vệ,..." - Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Ngô Xuân Lịch nhấn mạnh.

Sáng nay, 21/12, tại Hà Nội, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm kỷ niệm 30 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân (22/12/1989 - 22/12/2019), 75 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22/12/1944 - 22/12/2019) và đón nhận Huân chương Quân công Hạng nhất. 

Khi lãnh thổ bị xâm phạm, Việt Nam sẽ sử dụng mọi biện pháp tự vệ - 1

Quang cảnh buổi lễ.

Đọc diễn văn tại buổi lễ, Đại tướng Ngô Xuân Lịch, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng nêu rõ, hiếm có dân tộc nào trên thế giới phải trải qua nhiều cuộc kháng chiến trường kỳ để bảo vệ độc lập, chủ quyền như dân tộc Việt Nam. Nhưng trước những thế lực xâm lược hiếu chiến, hung bạo, có tiềm lực kinh tế, quân sự mạnh hơn nhiều lần, dân tộc Việt Nam đã phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc, tiến hành chiến tranh nhân dân để giành những thắng lợi vĩ đại trong lịch sử.

"Chúng ta vô cùng tự hào và bày tỏ niềm tin tuyệt đối vào nhân dân ta với lòng yêu nước nồng nàn, tinh thần cảnh giác cách mạng cao độ, ý chí và quyết tâm sắt đá, đã xây nên bức tường thành của “Thế trận lòng dân” vững chắc. Đây chính là cội nguồn sức mạnh của nền quốc phòng toàn dân và sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc", Bộ trưởng Ngô Xuân Lịch khẳng định.

Người đứng đầu Bộ Quốc phòng cho biết, trong giai đoạn hiện nay, sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc của nhân dân ta diễn ra trong bối cảnh thế giới, khu vực tiếp tục diễn biến hết sức nhanh chóng, phức tạp, khó lường. Hòa bình, hợp tác, phát triển vẫn là xu thế lớn, nhưng luôn tiềm ẩn những nhân tố gây mất ổn định. Các vấn đề về an ninh truyền thống và phi truyền thống, các hành động xâm hại chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ, tranh chấp biển, đảo, tài nguyên tiếp tục diễn biến phức tạp. Một số tình huống quốc phòng, an ninh có thể xảy ra; các thế lực thù địch có thể lợi dụng tạo cớ can thiệp quân sự, đẩy mạnh hoạt động chống phá bằng chiến lược “diễn biến hòa bình” với thủ đoạn ngày càng tinh vi, nham hiểm, thâm độc hơn.

Khi lãnh thổ bị xâm phạm, Việt Nam sẽ sử dụng mọi biện pháp tự vệ - 2

Đại tướng Ngô Xuân Lịch, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng.

Tình hình đó đặt ra yêu cầu nhiệm vụ ngày càng cao đối với quốc phòng, an ninh, xây dựng Quân đội nhân dân và sự cần thiết phải tăng cường sức mạnh quốc phòng, quân sự để bảo vệ môi trường hòa bình, ổn định cho sự nghiệp đổi mới, phát triển đất nước, bảo vệ vững chắc Tổ quốc. Bất luận hoàn cảnh nào, chúng ta phải luôn kiên định mục tiêu độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội; giữ vững và tăng cường sự lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt của Đảng Cộng sản Việt Nam đối với Quân đội nhân dân Việt Nam và sự nghiệp quốc phòng.

Tiếp tục quán triệt sâu sắc quan điểm của Đảng về xây dựng, củng cố nền quốc phòng toàn dân trong tình hình mới; nêu cao tinh thần chủ động, sáng tạo, tự lực, tự cường, phát huy cao nhất sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, kết hợp sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại trong sự nghiệp củng cố quốc phòng, bảo vệ Tổ quốc; đẩy mạnh hội nhập quốc tế và đối ngoại quốc phòng theo phương châm “Tích cực, chủ động, chắc chắn, linh hoạt, hiệu quả”, nhằm tranh thủ tối đa sự đồng tình, ủng hộ của cộng đồng quốc tế, tăng cường lòng tin chiến lược, giữ vững môi trường hòa bình, hợp tác, cùng phát triển.

"Việt Nam kiên quyết, kiên trì đấu tranh giải quyết mọi tranh chấp, bất đồng bằng biện pháp hòa bình trên cơ sở luật pháp quốc tế. Song, một khi độc lập, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ, vùng trời, vùng biển, lợi ích quốc gia, dân tộc bị xâm phạm, Việt Nam sẽ sử dụng mọi biện pháp cần thiết để tự vệ; xử lý thắng lợi mọi tình huống xảy ra bằng sức mạnh chính nghĩa của toàn dân tộc" - Bộ trưởng Bộ Quốc phòng phát biểu.

Đại tướng Ngô Xuân Lịch cho biết, Quân đội nhân dân Việt Nam là lực lượng nòng cốt trong sự nghiệp củng cố quốc phòng, bảo vệ Tổ quốc. Trong những năm tới, chúng ta cần đẩy mạnh xây dựng Quân đội nhân dân cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại, một số lực lượng tiến thẳng lên hiện đại, để trong tương lai Quân đội nhân dân Việt Nam được xây dựng hiện đại cả về tổ chức, biên chế, vũ khí trang bị, không ngừng nâng cao chất lượng tổng hợp và sức mạnh chiến đấu, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ phòng thủ, bảo vệ Tổ quốc, đối phó thắng lợi với các hình thái chiến tranh.

Khi lãnh thổ bị xâm phạm, Việt Nam sẽ sử dụng mọi biện pháp tự vệ - 3

Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc trao Huân chương Quân công hạng Nhất cho Bộ Quốc phòng.

Kết thúc bài phát biểu của mình, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng khẳng định: Cán bộ, chiến sĩ toàn quân nguyện trung thành tuyệt đối với Đảng, Nhà nước, nhân dân và chế độ xã hội chủ nghĩa; không ngừng phát huy chủ nghĩa anh hùng cách mạng, bản chất tốt đẹp và truyền thống vẻ vang, quyết tâm thực hiện thắng lợi chức năng đội quân chiến đấu, đội quân công tác, đội quân lao động sản xuất; mãi mãi là lực lượng chính trị đặc biệt, lực lượng chiến đấu tuyệt đối trung thành, lực lượng nòng cốt cùng toàn dân bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Nguyễn Dương

Link nội dung: https://dantri.com.vn/xa-hoi/khi-lanh-tho-bi-xam-pham-viet-nam-se-su-dung-moi-bien-phap-tu-ve-20191221145350954.htm