Quảng Trị bán đấu giá trụ sở trái chỉ đạo

(Dân trí) - Chiều 17/2, tại trụ sở UBND tỉnh Quảng Trị, Thanh tra Chính phủ công bố kết luận thanh tra việc quản lý, sử dụng đất đai, môi trường, đầu tư xây dựng trên địa bàn tỉnh Quảng Trị.

Hàng loạt sai phạm trong quản lý đất đai

Theo kết luận của Thanh tra Chính phủ, công tác quản lý Nhà nước về đất đai, môi trường, đầu tư xây dựng thời gian qua trên địa bàn Quảng Trị vẫn còn những tồn tại, cần được khắc phục.

Thanh tra Chính phủ chỉ rõ, việc chấp hành pháp luật về quản lý, sử dụng đất đai như công tác lập, thẩm định, phê duyệt quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất của các huyện, thị xã, thành phố còn chậm, chất lượng chưa cao.

Quảng Trị bán đấu giá trụ sở trái chỉ đạo - 1

Đại diện Thanh tra Chính phủ công bố kết luận thanh tra, chỉ rõ  sai phạm của các cơ quan.

Một số doanh nghiệp được giao, thuê đất nhưng thiếu năng lực, chậm đưa đất vào sử dụng gây lãng phí.

Việc UBND tỉnh giao cho Trung tâm phát triển quỹ đất, UBND các huyện, thị xã, thành phố để đầu tư cơ sở hạ tầng, bán đấu giá còn dàn trải.

Kết luận của Thanh tra Chính phủ nêu, việc UBND tỉnh cấp giấy chứng nhận đầu tư cho Công ty CP đầu tư Sài Gòn được hưởng ưu đãi không đúng quy định theo Nghị định số 108/2006/ND-CP của Chính Phủ ngày 22/9/2006; xác định giá trị tiền sử dụng đất không đúng quy định của Luật đất đai 2003 đã gây thất thoát ngân sách Nhà nước hơn 14,1 tỷ đồng.

Để xảy ra sai phạm nêu trên, trách nhiệm thuộc Chủ tịch UBND tỉnh, Giám đốc các Sở Tài chính, Sở Tài nguyên – Môi trường, Sở Kế hoạch – Đầu tư, Chủ tịch UBND thị xã Quảng Trị.

Ngoài ra, UBND tỉnh cho phép bán trụ sở Chi cục trồng trọt và Bảo vệ thực vật sau khi có ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về việc tạm dừng mà không báo cáo xin ý kiến của Thủ tướng Chính phủ, cần nghiêm túc kiểm điểm trách nhiệm cá nhân, tổ chức để xảy ra sai phạm. Trách nhiệm thuộc Chủ tịch UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Nông nghiệp, Tài Chính…

Quảng Trị bán đấu giá trụ sở trái chỉ đạo - 2

Sai phạm trong việc bán trụ sở Chi cục trồng trọt và Bảo vệ thực vật (thuộc Sở NN-PTNT Quảng Trị) được nêu trong kết luận thanh tra.

Việc thu tiền sử dụng đất, tiền thuê đất, thuế sử dụng đất chưa được quan tâm, đôn đốc, xử lý kịp thời…

Về quản lý đầu tư, xây dựng, kết luận Thanh tra Chính phủ chỉ rõ, nhiều dự án phê duyệt chủ trương đầu tư chưa đúng quy định của Luật đầu tư, một số dự án được quyết định chủ trương đầu tư khi căn cứ xác định khả năng cân đối vốn thực hiện dự án chưa đảm bảo…

Việc chấp hành các quy định của pháp luật về đấu thầu chưa nghiêm, hiệu quả còn hạn chế…

Kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm từng tổ chức, cá nhân

Tổng Thanh tra Chính phủ kiến nghị Thủ tướng Chính phủ những nội dung: Kiểm điểm Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị, nhiệm kỳ 2011-2016 và 2016-2021 có liên quan đến các sai phạm trong công tác quản lý, sử dụng đất đai, môi trường, đầu tư xây dựng được nêu trong kết luận thanh tra.

Quảng Trị bán đấu giá trụ sở trái chỉ đạo - 3

Phó Tổng Thanh tra Chính phủ Trần Văn Minh nêu yêu cầu, tỉnh Quảng Trị kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm các tổ chức, cá nhân sai phạm.

Giao Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị thu hồi số tiền hơn 14,2 tỷ đồng (hơn 14,1 tỷ đồng của Công ty CP đầu tư Sài Gòn và phí bảo vệ môi trường của 29 chủ đầu tư 142 triệu đồng) về ngân sách nhà nước; chỉ đạo Cục thuế thu hồi hơn 5,7 tỷ đồng đối với các đơn vị còn nợ tiền sử dụng đất, tiền thuê đất…

Chấn chỉnh, khắc phục ngay những thiếu sót trong quản lý, sử dụng đất đai, môi trường và đầu tư xây dựng.

Nghiêm túc kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm và xử lý theo thẩm quyền được phân cấp; đồng thời chỉ đạo Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, địa phương và các cá nhân có liên quan nghiêm túc kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm từng tổ chức, cá nhân có liên quan đến thiếu sót, sai phạm trong công tác quản lý, sử dụng đất đai, bảo vệ môi trường và quản lý đầu tư xây dựng nêu trong kết luận thanh tra…

Tại phiên làm việc, Phó Tổng Thanh tra Chính phủ Trần Văn Minh yêu cầu, tỉnh Quảng Trị thực hiện kết luận thanh tra bằng các kế hoạch cụ thể.

Xây dựng kế hoạch thực hiện kết luận thanh tra, giao nhiệm vụ cho tổ chức, cá nhân có liên quan triển khai trong thời gian quy định, gửi về Thanh tra Chính phủ để báo cáo Phó Thủ tướng Chính phủ.

Giao nhiệm vụ cho Vụ giám sát, thẩm định, xử lý sau thanh tra để giám sát việc thực hiện, theo dõi quá trình thực hiện sau thanh tra. 

Thanh tra Chính phủ đề nghị Tỉnh uỷ Quảng Trị, UBND tỉnh tiếp tục chỉ đạo thực hiện kết luận này. Qua đó, có những bài học kinh nghiệm rút ra trong nhiệm kỳ sắp tới trong lãnh đạo, chỉ đạo phát triển kinh tế - xã hội đi theo quỹ đạo, đúng quy định của pháp luật, tránh để xảy ra sai phạm.

Quảng Trị bán đấu giá trụ sở trái chỉ đạo - 4

Ông Hà Sỹ Đồng - Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh tiếp thu kết luận thanh tra và cho biết, sẽ làm rõ các nội dung đã nêu.

Ông Hà Sỹ Đồng – Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh Quảng Trị cho biết, theo những nội dung Thanh tra Chính phủ đã kết luận, UBND tỉnh đã yêu cầu các ngành giải trình, làm rõ. Nhiều vấn đề UBND tỉnh đã chỉ đạo các ngành, địa phương khắc phục.

Sau kết luận của Thanh tra Chính phủ, UBND đã có văn bản gửi các Sở, ngành xây dựng kế hoạch, những vấn đề nào cần khắc phục, kiểm điểm, rút kinh nghiệm, thiếu sót (nếu có) của Sở, ban ngành.

Trong thời gian tới, UBND tỉnh sẽ rà soát cụ thể theo nội dung kết luận theo kế hoạch và tiếp thu kết luận của Thanh tra Chính phủ.

Đăng Đức

Link nội dung: https://dantri.com.vn/xa-hoi/quang-tri-ban-dau-gia-tru-so-trai-chi-dao-20200217154455628.htm