Cà Mau: Hiệu trưởng phải thật sự gương mẫu, kiên quyết chống tham nhũng

(Dân trí) - Thực hiện kế hoạch công tác phòng, chống tham nhũng năm 2020, Sở GD&ĐT tỉnh Cà Mau cho biết, Sở này xác định phòng ngừa là chính.

Trong đó, ngăn ngừa việc lợi dụng chức vụ, quyền hạn để vụ lợi trên cơ sở công khai, minh bạch các hoạt động phục vụ nhân dân; kiểm tra giám sát đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức trong ngành thực sự trung thực, công tâm, liêm khiết, tận tụy, chuyên nghiệp.

Công tác này là nhiệm vụ thường xuyên của các cấp quản lý giáo dục, thủ trưởng cơ sở giáo dục, nhằm phát hiện kịp thời, xử lý nghiêm minh các hành vi, cũng như thu hồi tài sản tham nhũng.

Sở yêu cầu các cơ sở giáo dục phải công khai, minh bạch về tổ chức và hoạt động của cơ quan, đơn vị; thực hiện quy tắc ứng xử của người có chức vụ, quyền hạn; kiểm soát tài sản, thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn; thực hiện các quy định về kiểm soát xung đột lợi ích.

Người đứng đầu các cơ sở giáo dục có trách nhiệm chủ động tổ chức tự kiểm tra, đôn đốc đơn vị trực thuộc việc thực hiện nhiệm vụ, công vụ của người có chức vụ, quyền hạn do mình quản lý và thường xuyên, trực tiếp giải quyết công việc của cơ quan, đơn vị, cá nhân khác nhằm kịp thời phát hiện, ngăn chặn, xử lý tham nhũng.

Các đơn vị nghiêm túc thực hiện quy định về xử lý trách nhiệm người đứng đầu khi để xảy ra tham nhũng, tiêu cực trong cơ quan, đơn vị do mình quản lý, phụ trách; tập trung giải quyết, xử lý kịp thời, đúng pháp luật các đơn thư tố cáo, tin báo có liên quan đến tham nhũng.

Trong các cuộc họp thường kỳ của Chi bộ phải có nội dung kiểm điểm, đánh giá công tác phòng, chống tham nhũng. Bí thư chi bộ, Hiệu trưởng phải thật sự gương mẫu và dành thời gian thích đáng để lãnh đạo, chỉ đạo công tác phòng, chống tham nhũng; cam kết về sự liêm khiết và kiên quyết đấu tranh chống tham nhũng.

Các tổ chức đoàn thể, đặc biệt là Công đoàn, Ban Thanh tra nhân dân tăng cường công tác giám sát (về quy chế chi tiêu nội bộ, mua sắm tài sản công, thu, chi các nguồn kinh phí,…), nắm bắt thông tin, phát huy vai trò làm chủ của cán bộ, công chức, nhà giáo, học sinh nhằm ngăn chặn, đẩy lùi, khắc phục các biểu hiện tham nhũng, tiêu cực trong nhà trường.

Tích cực cùng với lãnh đạo trường tập trung đấu tranh chống các biểu hiện gian lận, tiêu cực trong lĩnh vực giáo dục; kiên quyết đấu tranh với các biểu hiện vụ lợi, thương mại hóa trong các đơn vị, cơ sở giáo dục, của nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục.

Huỳnh Hải

Link nội dung: https://dantri.com.vn/giao-duc-khuyen-hoc/ca-mau-hieu-truong-phai-that-su-guong-mau-kien-quyet-chong-tham-nhung-20200309095200556.htm