Infographics: Thủ tục vay tiền trả lương cho lao động gặp khó vì Covid-19

(Dân trí) - Tổng Giám đốc Ngân hàng CSXH vừa ban hành văn bản hướng dẫn việc người sử dụng lao động vay tiền để trả lương ngừng việc đối với người lao động do bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19.

Infographics: Thủ tục vay tiền trả lương cho lao động gặp khó vì Covid-19 - 1

Nội dung: Hoàng Mạnh

Đồ Hoạ: Ngọc Diệp

Link nội dung: https://dantri.com.vn/lao-dong-viec-lam/infographics-thu-tuc-vay-tien-tra-luong-cho-lao-dong-gap-kho-vi-covid-19-20200509073611420.htm