Tin tức về chủ đề "sắp xếp doanh nghiệp"

sắp xếp doanh nghiệp

Ba phương án thành lập cơ quan chuyên trách đại diện vốn Nhà nước tại doanh nghiệp

Ba phương án thành lập cơ quan chuyên trách đại diện vốn Nhà nước tại doanh nghiệp

(Dân trí) - Theo ý kiến của Thủ tướng, việc thành lập cơ quan chuyên trách làm đại diện chủ sở hữu đối với DNNN và vốn Nhà nước tại doanh nghiệp nhằm cụ thể hóa các Nghị quyết của Đảng, Quốc hội, Luật quản lý, sử dụng vốn nhà nước đầu tư vào sản xuất kinh doanh tại doanh nghiệp và Luật Tổ chức Chính phủ.
Xem tiếp
Còn 10 ngày để báo cáo quyết toán Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp

Còn 10 ngày để báo cáo quyết toán Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp

(Dân trí) - Chậm nhất đến ngày 31/12/2016 nếu không có báo cáo thì Bộ trưởng các Bộ, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Chủ tịch UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Chủ tịch Hội đồng thành viên, Chủ tịch Tập đoàn kinh tế, Tổng công ty nhà nước, Công ty mẹ trong tổ hợp công ty mẹ - công ty con phải chịu trách nhiệm trước Thủ tướng.
Xem tiếp