Thứ sáu, 11/08/2017 - 13:08

Cà Mau:

Bị kiểm tra dồn dập, Thanh tra Nhà nước kiến nghị không thanh tra Sở Y tế theo kế hoạch

Dân trí

Tin từ Thanh tra Nhà nước tỉnh Cà Mau cho biết, UBND tỉnh này đã thống nhất với đề xuất của đơn vị là không thanh tra trách nhiệm chấp hành pháp luật về thanh tra tại Sở Y tế tỉnh Cà Mau theo kế hoạch.

Sở Y tế tỉnh Cà Mau. (Ảnh: Huỳnh Hải)
Sở Y tế tỉnh Cà Mau. (Ảnh: Huỳnh Hải)

Theo Thanh tra Nhà nước tỉnh Cà Mau, từ đầu năm 2017 đến nay, đã có 6 đoàn thanh, kiểm tra tại Sở Y tế tỉnh Cà Mau.

Trong đó, có 2 đoàn kiểm tra của Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy, 1 đoàn kiểm tra của Ban Tổ chức Tỉnh ủy, 1 đoàn kiểm tra của Cục quản lý môi trường y tế, 1 đoàn kiểm tra của HĐND tỉnh và 1 đoàn kiểm tra của Ủy ban các vấn đề xã hội của Quốc hội.

Thanh tra Nhà nước tỉnh Cà Mau cho rằng, chỉ trong một thời gian ngắn có đến 6 đoàn thanh, kiểm tra tại một đơn vị, mà cụ thể ở đây là Sở Y tế là tương đối nhiều.

Chính vì thế, theo Thanh tra Nhà nước tỉnh Cà Mau, nếu tiếp tục thanh tra theo kế hoạch tại Sở Y tế thì Sở này sẽ gặp khó khăn trong công tác chỉ đạo, điều hành về chuyên môn nghiệp vụ, ảnh hưởng đến việc hoàn thành nhiệm vụ của ngành.

Do đó, Thanh tra Nhà nước tỉnh Cà Mau kiến nghị không thanh tra theo kế hoạch tại Sở Y tế trong năm 2017 và được UBND tỉnh Cà Mau chấp thuận.

Huỳnh Hải - Tuấn Thanh