Thứ tư, 28/08/2019 - 15:57

Dùng phân bón hữu cơ sẽ tạo tiền đề cho nông sản sạch

Dân trí

Bộ trưởng Bộ NN&PTNT cho biết, sử dụng phân hữu cơ vào sản xuất nông nghiệp là đảm bảo tính bền vững, tạo tiền đề để làm ra nông sản sạch phục vụ cho gần 100 triệu người dân Việt Nam và  tiếp tục duy trì đà xuất khẩu.

Tại hội nghị “Thúc đẩy sản xuất, sử dụng và nâng cao chất lượng phân bón hữu cơ” do Bộ NN&PTNT tổ chức sáng nay (28/8) tại Hà Nội, các đại biểu khẳng định sử dụng phân bón hữu cơ là xu hướng tất yếu trong sản xuất nông nghiệp sạch, đáp ứng nhu cầu tiêu dùng và xuất khẩu nông sản.

Dùng phân bón hữu cơ sẽ tạo tiền đề cho nông sản sạch - 1

Quang ảnh hội nghị.

Tại hội nghị, Bộ trưởng Bộ NN&PTNT cho biết, sau 2 năm thực hiện chủ trương đẩy mạnh, ứng dụng phân bón hữu cơ vào sản xuất nông nghiệp, ngành nông nghiệp đã đạt được kết quả nền tảng ban đầu: Việt Nam đã có tới trên 2.000 sản phẩm phân bón hữu cơ, chiếm tỷ lệ 11,6% (cách đây 2 năm chỉ chiếm dưới 5%); Đã có 268/826 nhà máy sản xuất phân bón hữu cơ (chiếm 31%); 268 nhà máy này đã cho ra 3,5 triệu tấn phấn bón hữu cơ. Trong lĩnh vực ứng dụng, toàn quốc đã có 50.000ha với tất cả ngành hàng trồng trọt đều ứng dụng đưa phân hữu cơ vào sản xuất với nhiều quy mô khác nhau.

"Từ kết quả đó, chương trình hành động của 3 khu vực được cụ thể, như: Khu vực Chính phủ đã hoàn thiện được bộ thiết chế hạ tầng bao gồm từ  Luật Trồng trọt, Nghị định 109, Nghị định 108 định hướng rất rõ là khuyến khích phát triển ứng dụng phân bón hữu cơ. Các doanh nghiệp đã ủng hộ chủ trương chung của Chính phủ, của Bộ NN&PTNT, do đó, trong thời gian rất ngắn đã đẩy công suất lên được 1,5 lần, đây là một cố gắng rất lớn. Ngoài ra, được sự ủng hộ của nông dân, với 50.000 ha với nhiều quy mô lớn, diện rộng, đây là cái được chung mà được này là được nền tảng. Do đó, chúng ta phải coi việc đưa phân bón hữu cơ vào canh tác sạch không chỉ là một trào lưu mà trở thành một yêu cầu bắt buộc định dạng cho thời gian tới, đây là thành công của chúng ta bước đầu" - Bộ trưởng NN&PTNT Nguyễn Xuân Cường đánh giá.

Về khó khăn, theo Bộ trưởng Bộ NN&PTNT, do thời gian quá ngắn nên tổng sản lượng với công suất hiện nay mới đạt 3,5 triệu tấn, còn sức sản xuất cụ thể hiện nay mới xấp xỉ 2 triệu tấn. Nếu so với nhu cầu của 15 triệu ha canh tác cây trồng hiện nay của Việt Nam thì con số 3,5 triệu tấn nói trên là sản lượng quá thấp. Cũng do thời gian ngắn nên công tác quản lý nhà nước còn gặp nhiều bất cập, các tiêu chuẩn, quy chuẩn hiện nay còn thiếu, các cơ chế chính sách còn chưa đủ rõ để khuyến khích. Việc xây dựng mô hình để khuyến nghị nhân dân tập trung vào sản xuất hữu cơ hiện nay vẫn chưa được nhiều, chưa đại trà. 

Nói về giải pháp, Bộ trưởng Nguyễn Xuân Cường nêu rõ, xác định đây là con đường tất yếu của nông nghiệp Việt Nam vì vậy cần tiếp tục hoàn thiện thể chế chính sách về phân bón hữu cơ bằng cách cụ thể hóa Luật Trồng trọt, Nghị định 109 về nông nghiệp hữu cơ, cụ thể hóa Nghị định về khuyến khích đầu tư để các doanh nghiệp vào cuộc nhiều hơn. 

Với các doanh nghiệp, Bộ trưởng Nguyễn Xuân Cường - cho rằng, đây là một cơ hội lớn, vì Việt Nam có 15 triệu ha canh tác hàng năm, với nhu cầu bình quân khoảng 80 triệu tấn phân bón hữu cơ. Như vậy cho thấy, một “dư địa” rất lớn cho sản xuất phân bón hữu cơ .

Dùng phân bón hữu cơ sẽ tạo tiền đề cho nông sản sạch - 2

Bộ trưởng Bộ NN&PTNT Nguyễn Xuân Cường.

"Nguyên liệu đầu vào chúng ta rất chủ động, chúng ta có 100 triệu tấn phế thải, 50 triệu tấn rơm và xác thực vật khi chúng ta thu hoạch, chúng ta còn có gần 100 triệu tấn phế phụ phẩm từ chăn nuôi, 20 triệu tấn phế thải từ bùn, có hàng tỷ tấn phân bùn...đây là nguồn nguyên liệu đầu vào to lớn, cơ hội tốt cho các doanh nghiệp tận dụng" - Bộ trưởng Cường cho biết.

Cũng theo Bộ trưởng Nguyễn Xuân Cường, năm nay, Việt Nam sẽ xuất khẩu khoảng 100.000 tấn phân bón đi thế giới, hướng xuất khẩu phân hữu cơ là một trong những tiềm năng mà Việt Nam hướng tới.

"Do đó, với doanh nghiệp đây là một tiềm năng cần vào cuộc mạnh mẽ hơn. Với các địa phương tôi đề nghị thực hiện nghiêm Luật Trồng trọt, Nghị định 109, phải tuyên truyền cho các đối tượng sản xuất sử dụng phân hữu cơ vào sản xuất nông nghiệp là hướng đi tất yếu, đảm bảo chuỗi giá trị gia tăng, đảm bảo tính bền vững, quan trọng hơn là tạo tiền đề để làm ra nông sản sạch phục vụ cho gần 100 triệu dân của chúng ta và tiếp tục duy trì đà xuất khẩu" - Bộ trưởng Nguyễn Xuân Cường nhấn mạnh.

Nguyễn Dương