Thứ tư, 10/05/2017 - 13:15

Giảm ăn bao nhiêu thịt để có sức khỏe tốt?

Dân trí

Không nhất thiết phải ăn chay mới có được sức khỏe tốt, chỉ cần giảm 1 lượng thịt dưới đây là đủ để cải thiện tình hình.

Giảm bao nhiêu thịt để cải thiện sức khỏe?

Nhân Hà