Thứ ba, 08/01/2019 - 08:00

Hà Nam - Một trong những tỉnh có tình trạng mất cân bằng giới tính cao nhất nước

Dân trí

Theo thống kê, tình trạng mất giới tính khi sinh ở Hà Nam vẫn tiếp tục tăng cao, năm 2018 là 113,6 trẻ trai/100 trẻ gái, tăng 0,8 điểm % so với cùng kỳ năm 2017 và tăng 0,6 điểm % so với kế hoạch đặt ra.

Hà Nam - Một trong những tỉnh có tình trạng mất cân bằng giới tính cao nhất nước - Ảnh 1.

Với mức tăng này đã đưa Hà Nam là một trong những tỉnh có tỷ lệ mất cân bằng giới tính khi sinh cao của khu vực Đồng bằng sông Hồng - khu vực được coi có tình trạng mất cân bằng giới cao nhất cả nước.

Theo số liệu từ Chi cục Dân số Kế hoạch hóa gia đình tỉnh Hà Nam, năm 2018, toàn tỉnh có tổng số 12.939 trẻ em được sinh ra, giảm 56 trẻ so với cùng kỳ năm 2017 (tương đương 0,4%), trong đó số trẻ trai là 6.880 trẻ, trẻ gái là 6.059 trẻ. Số trẻ sinh ra là con thứ 3 trở lên là 1.809 trẻ, chiếm 14%, tăng 3,76% so với năm 2017 và tăng 4,16% so với kế hoạch.

Huyện Bình Lục là đơn vị có tỷ số mất cân bằng giới tính khi sinh cao nhất tỉnh Hà Nam: với 118,8 trẻ trai/100 trẻ gái; 12/19 xã, thị trấn có tỷ lệ trẻ trai sinh ra nhiều hơn so với trẻ gái. Có những xã số trẻ trai sinh ra cao hơn nhiều so với trẻ gái, như ở An Lão có 88 trẻ trai nhưng chỉ có 54 trẻ gái; An Mỹ 48 trẻ trai, 32 trẻ gái; La Sơn 52 trẻ trai, 36 trẻ gái; An Đổ 61 trẻ trai, 44 trẻ gái.

Thứ 2 là huyện Lý Nhân, 114,6 trẻ trai/100 trẻ gái, huyện Kim Bảng 113,8 trẻ trai/100 trẻ gái, Duy Tiên 112,1 trẻ trai/100 trẻ gái.

Trong tỉnh Hà Nam, có những địa phương chênh lệch tỷ số giới tính sau sinh cao ngất ngưởng như: xã Thanh Nguyên (huyện Thanh Liêm) 169 trẻ trai/100 trẻ gái; xã Châu Sơn (Duy Tiên) 166,7 trẻ trai/100 trẻ gái; xã Bắc Lý (Lý Nhân) 160,7 trẻ trai/100 trẻ gái; xã Tiên Hiệp (TP. Phủ Lý), Tiên Ngoại (Duy Tiên) 160 trẻ trai/100 trẻ gái,...

Đức Văn