Thứ tư, 10/10/2018 - 15:05

Kiểm điểm Trung tâm Y tế huyện vi phạm đấu thầu mua thuốc tiền tỉ:

Dân trí

Liên quan đến vụ Trung tâm Y tế huyện Vĩnh Lợi (tỉnh Bạc Liêu) vi phạm trong đấu thầu mua thuốc, hóa chất, mặc dù số tiền vượt, ngoài kế hoạch nhiều tỷ đồng nhưng việc xử lý trách nhiệm chỉ ở mức… kiểm điểm.

Theo Thanh tra Nhà nước tỉnh Bạc Liêu, đối với những hạn chế, thiếu sót, vi phạm trong đấu thầu mua thuốc, hóa chất, vật tư y tế phục vụ điều trị tại Trung tâm Y tế huyện Vĩnh Lợi là chưa đúng quy định tại Điều 20, 23 Thông tư liên tịch số 01/2012/TTLT-BYT-BTC; Điều 28 Thông tư số 11/2016/TT-BYT và Chương V, Điều 33, 34 Thông tư số 68/2012/TT-BTC ngày 26/4/2012 của Bộ Tài chính.

Thanh tra Nhà nước xác định, vi phạm này là của Giám đốc Trung tâm với vai trò là chủ đầu tư, Tổ trưởng Tổ chuyên gia, Trưởng khoa Dược và các thành viên trong lập, trình thẩm định, tổ chức đấu thầu, xét thầu, thẩm định kết quả lựa chọn thầu và ra quyết định trúng thầu.

Mặc dù xác định rõ vi phạm, với số tiền mua vượt, ngoài kế hoạch là không nhỏ (hơn 15 tỷ đồng) nhưng việc xử lý trách nhiệm tập thể, cá nhân có liên quan lại khá… nhẹ nhàng.

Theo đó, Thanh tra Nhà nước tỉnh Bạc Liêu chỉ kiến nghị Trung tâm Y tế huyện Vĩnh Lợi chấn chỉnh công tác lập, trình thẩm định hồ sơ lựa chọn nhà thầu, tổ chức đấu thầu, thẩm định kết quả đấu thầu, ra quyết định trúng thầu mua thuốc, hóa chất, vật tư y tế theo trình tự quy định.

Kiến nghị UBND huyện Vĩnh Lợi chỉ đạo kiểm điểm rút kinh nghiệm đối với Ban Giám đốc Trung tâm Y tế huyện liên quan đến công tác quản lý, sử dụng, thanh quyết toán tài chính và đấu thầu mua thuốc điều trị, hóa chất và vật tư y tế.

Kiến nghị Trung tâm Y tế huyện Vĩnh Lợi kiểm điểm rút kinh nghiệm các cá nhân bộ phận tài chính kế toán, trách nhiệm chính là Kế toán trưởng và Trưởng khoa Dược liên quan đến hạn chế, thiếu sót trong công tác quản lý, sử dụng, thanh quyết toán tài chính và theo dõi việc nhập, xuất thuốc, hóa chất, vật tư y tế từ năm 2013 đến 2017.

Ngoài ra, yêu cầu Trung tâm này có trách nhiệm thu hồi số tiền hơn 36 triệu đồng khi thanh toán 26 mặt hàng thuốc điều trị và 41 mặt hàng hóa chất, vật tư y tế vượt giá trúng thầu.

Trung tâm Y tế huyện Vĩnh Lợi vi phạm quy định trong đấu thầu mua thuốc, hóa chất,... với số tiền vượt, ngoài kế hoạch hàng tỷ đồng nhưng những tập thể, cá nhân liên quan chủ yếu chỉ bị kiểm điểm rút kinh nghiệm.
Trung tâm Y tế huyện Vĩnh Lợi vi phạm quy định trong đấu thầu mua thuốc, hóa chất,... với số tiền vượt, ngoài kế hoạch hàng tỷ đồng nhưng những tập thể, cá nhân liên quan chủ yếu chỉ bị kiểm điểm rút kinh nghiệm.

Như Dân trí đã phản ánh, Thanh tra Nhà nước tỉnh Bạc Liêu vừa có thông báo kết luận thanh tra quá trình quản lý, sử dụng tài chính, mua sắm công… tại Trung tâm Y tế huyện Vĩnh Lợi trong giai đoạn 2013 - 2017.

Qua thanh tra, Thanh tra Nhà nước phát hiện Trung tâm Y tế huyện Vĩnh Lợi đã mua trực tiếp theo giá thị trường 508 mặt hàng thuốc điều trị và 413 mặt hàng hóa chất, vật tư y tế ngoài kế hoạch phê duyệt với số tiền hơn 3,473 tỷ đồng.

Mua bổ sung 441 mặt hàng thuốc điều trị và 227 mặt hàng hóa chất, vật tư y tế do sử dụng trong năm vượt kế hoạch với số tiền hơn 11,571 tỷ đồng.

Theo Thanh tra Nhà nước tỉnh Bạc Liêu, việc mua các mặt hàng nói trên là chưa đúng theo quy định về đấu thầu mua thuốc và mua sắm tài sản.

Ngoài ra, Trung tâm này còn thanh toán 26 mặt hàng thuốc điều trị và 41 mặt hàng hóa chất, vật tư y tế vượt giá trúng thầu với số tiền hơn 36 triệu đồng.

Huỳnh Hải