Chủ nhật, 05/11/2017 - 06:00

Thái Bình: Tăng cường giám sát thực thi Luật phòng chống tác hại thuốc lá

Dân trí

Ông Phạm Văn Dịu, Giám đốc Sở Y tế Thái Bình cho biết, dù Luật Phòng chống tác hại thuốc lá đã đi vào cuộc sống 5 năm nay, nhưng ở nhiều nơi, việc triển khai thực hiện Luật chưa thực sự nghiêm túc, đòi hỏi công tác kiểm tra, giám sát cần được chú trọng đẩy mạnh.

Theo Giám đốc Sở Y tế Thái Bình, trong những năm qua công tác phòng chống tác hại thuốc lá, xây dựng môi trường không khói thuốc được chú trọng, mang lại nhiều chuyển biến tích cực trong cộng đồng.

Cụ thể, sau hơn 5 năm Luật Phòng chống tác hại của thuốc lá có hiệu lực, hầu hết các địa phương, cơ quan, đơn vị trong tỉnh đều đã triển khai thực hiện Luật và thành lập ban chỉ đạo phòng chống tác hại thuốc lá, chỉ đạo thực hiện công tác phòng chống tác hại thuốc lá tại đơn vị.


Diễu hành tuyên truyền tác hại của thuốc lá tại Thái Bình.

Diễu hành tuyên truyền tác hại của thuốc lá tại Thái Bình.

Các đơn vị đã triển khai các kế hoạch phòng chống tác hại thuốc lá phù hợp với thực tế, xây dựng mô hình cơ quan, đơn vị không khói thuốc; tổ chức treo dán tranh ảnh, băng biển, khẩu hiệu tuyên truyền về phòng chống tác hại thuốc lá. Thậm chí, tiêu chí không hút thuốc lá cũng được nhiều cơ quan đơn vị đưa vào đánh giá thi đua cuối năm.

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, việc thực thi pháp luật về phòng chống tác hại thuốc lá vẫn còn nhiều hạn chế, việc thực hiện Luật ở một số cơ sở còn mang tính hình thức, thiếu sự đôn đốc, sát sao, ảnh hưởng chung đến kết quả công tác phòng chống tác hại thuốc lá của tỉnh.

Ngoài ra, một số chỉ tập trung vào các hoạt động chỉ đạo, tuyên truyền, chưa đẩy mạnh kiểm tra, giám sát và thực thi các biện pháp mạnh theo quy định của pháp luật; chưa xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm... khiến công tác phòng chống tác hại thuốc lá còn khó khăn.

Bên cạnh đó, thực trạng bày bán thuốc lá không đúng quy định; hiện tượng hút thuốc tại các nơi cấm hút thuốc làm ảnh hưởng đến sức khỏe bản thân, những người xung quanh và môi trường vẫn còn xảy ra...

Ông Dịu cho biết, để giám sát việc thực hiện Luật Phòng chống tác hại thuốc lá và xây dựng môi trường, cơ quan, đơn vị không khói thuốc, Thái Bình đã thành lập 4 đoàn kiểm tra, giám sát liên ngành kiểm tra, giám sát trong tháng 10 và tháng 11/2017. Việc giám sát tập trung chủ yếu ở các bệnh viện, trường học, nhà hàng, cơ sở kinh doanh thuốc lá, các bến xe khách và phương tiện giao thông công cộng...

Thời gian tới, Thái Bình sẽ tiếp tục tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, đánh giá tình hình thực hiện Luật Phòng chống tác hại của thuốc lá tại các cơ quan, đơn vị, đặc biệt là ở những nơi có quy định cấm hút thuốc; đánh giá nhận thức của người dân về tác hại của việc hút thuốc lá đối với sức khỏe con người; ý thức chấp hành pháp luật của người dân về công tác phòng chống tác hại thuốc lá.

các hoạt động phòng chống tác hại thuốc lá lại được chấn chỉnh, đẩy mạnh. Vì vậy, tôi cho rằng nếu kiên quyết làm, đẩy mạnh kiểm tra, giám sát với sự vào cuộc của các ngành thành viên Ban Chỉ đạo phòng chống tác hại thuốc lá, của cộng đồng sẽ góp phần thực hiện nghiêm Luật phòng chống tác hại thuốc lá, tiến tới giảm tỉ lệ hút thuốc, thực hiện nghiêm mô hình không khói thuốc tại các cơ quan, đơn vị, trường học...", ông Dịu nói.

Hà Hải