Thứ năm, 31/01/2013 - 14:30

Tiết lộ giới tính thai nhi bị phạt 20 triệu đồng

Dân trí

Theo dự thảo Nghị định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực y tế, hành vi siêu âm, xét nghiệm người đang mang thai để chẩn đoán, tiết lộ thông tin giới tính thai nhi (trừ trường hợp pháp luật có quy định khác) bị phạt tiền từ 10 - 20 triệu đồng.

Dự thảo Nghị định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực y tế quy định rõ hành vi chẩn đoán, xác định giới tính thai nhi. Cụ thể, phạt tiền từ 3 - 5 triệu đồng đối với hành vi bói toán cho người đang mang thai để xác định giới tính thai nhi. Phạt tiền từ 7 - 10 triệu đồng đối với hành vi bắt mạch cho người đang mang thai để chẩn đoán và tiết l, cung cp thông tin về giới tính thai nhi.
Tiết lộ giới tính thai nhi bị phạt 20 triệu đồng
Dự thảo Nghị định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực y tế quy định rõ việc siêu âm (ảnh minh họa)

Đối với hành vi siêu âm, xét nghiệm cho người đang mang thai để chẩn đoán và tiết l, cung cp thông tin về giới tính thai nhi (trừ trường hợp pháp luật có quy định khác) bị phạt tiền từ 10 - 20 triệu đồng.

Việc lựa chọn giới tính thai nhi cũng bị xử lý nghiêm. Theo đó, phạt tiền từ 3 - 5 triệu đồng đối với hành vi đe doạ dùng vũ lực, uy hiếp tinh thần ép buộc người khác phải áp dụng các phương pháp để có được giới tính thai nhi theo ý muốn. Phạt tiền từ 7 - 10 triệu đồng đối với hành vi dùng vũ lực để ép buộc người khác phải áp dụng các phương pháp để có được giới tính thai nhi theo ý muốn.

Phạt tiền từ 15 - 20 triệu đồng đối với hành vi chỉ định hoặc hướng dẫn sử dụng thuốc để có được giới tính thai nhi theo ý muốn; Cung cấp thuốc để có được giới tính thai nhi theo ý muốn; Nghiên cứu các phương pháp để có được giới tính thai nhi theo ý muốn, trừ trường hợp được pháp luật cho phép.

Việc tuyên truyền, phổ biến phương pháp để có được giới tính thai nhi theo ý muốn và tư vấn phương pháp để có được giới tính thai nhi theo ý muốn bị phạt tiền từ 5 - 10 triệu đồng.

Đối với hành vi loại bỏ thai nhi vì lý do lựa chọn giới tính của người mang thai mà không bị ép buộc phải loại bỏ thai nhi bị phạt tiền từ 1 - 2 triệu đồng. Phạt tiền từ 5 - 7 triệu đồng đối với hành vi dụ dỗ, lôi kéo người mang thai loại bỏ thai nhi vì lý do lựa chọn giới tính…

Xoa bóp không đúng quy trình bị phạt 7 triệu đồng

Giường xoa bóp không bảo đảm tiêu chuẩn theo quy định; Không đặt chuông cấp cứu từ phòng xoa bóp; Không bảo đảm ánh sáng, vệ sinh theo quy định; Không bảo đảm diện tích phòng hành nghề theo quy định; Không có tủ thuốc cấp cứu hoặc có nhưng không có đủ thuốc theo Danh mục quy định hoặc thuốc hết hạn sử dụng bị phạt tiền từ 2 đến 5 triệu đồng.

Hệ thống cửa ra vào của các phòng xoa bóp, day ấn huyệt không đúng quy định của pháp luật về hướng dẫn hành nghề dịch vụ xoa bóp; Thực hiện xoa bóp không theo đúng quy trình kỹ thuật; Lợi dụng nghề nghiệp để hoạt động mại dâm bị phạt tiền từ 5 đến 7 triệu đồng.

Quang Phong