Cách bảo mật vị trí cá nhân trên Facebook với iOS và Android

Dân trí

Bạn thường xuyên dùng Facebook, nhưng có thể không để ý về việc vị trí của bạn đã được định vị ngầm. Không ai dám chắc chắn thông tin này có thể bị khai thác ngoài mong muốn hay không. Nếu thấy phiền, video trên đây sẽ giúp các bạn cách tắt định vị vị trí của bạn trên Facebook.

Cách bảo mật vị trí cá nhân trên Facebook

Xuân Ngọc

Từ khóa: