Mỗi ngày một mẹo:

Cách phát hiện những “kẻ lạ mặt” ngấm ngầm theo dõi bạn trên Facebook

Dân trí

Bạn đang bị theo dõi thông tin cá nhân trên Facebook mà không hề biết? Bạn đang sử dụng các Apps lạ hay không? Bạn không biết mình đang bị theo dõi ngầm? Video sau đây sẽ giúp bạn kiểm tra và loại bỏ những mối nguy hại đó chỉ với những tinh chỉnh đơn giản trên Facebook của bạn.

Cách phát hiện những “kẻ lạ mặt” ngấm ngầm theo dõi bạn trên Facebook

Xuân Ngọc